کسر [math]\frac{{3x – 1}}{{{x^2} + 2x – 15}} – \frac{2}{{x + 5}}[/math] را ساده سازید؟

در ابتدا باید $ {x}^{2}{+}{2}{x}{-}{15} $ را تجزیه کنیم. برای این منظور دو عدد را دریافت میکنیم که ضرب آنها 15- و جمع آنها 2+ باشد. دو عددیکه شرایط فوق را صدق کند 5+ و 3- میباشند. بناءً $ {x}^{2}{+}{2}{x}{-}{15}{=}\left({{x}{+}{5}}\right)\left({{x}{-}{3}}\right) $ میباشد. بعداً مخرج مشترک را دریافت میکنیم و مخرج مشترک را بالای هر مخرج تقسیم، حاصل تقسیم را در صورت ضرب میکنیم.

3x1x2+2x152x+5=3x1x+5x32x+5=3x112x3x+5x3=3x12x+6x+5x3=x+5x+5x3=1x3

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست