کسر [math]\frac{{16x – {x^5}}}{{x – 2}} \div \frac{{{x^3} + 4x}}{{x + 2}}[/math] را ساده سازید؟

16xx5x2÷x3+4xx+2=x5+16xx2÷x3+4xx+2=x5+16xx2×x+2x3+4x=xx416x2×x+2xx2+4=xx24x2+4x2×x+2xx2+4=x24x2×x+21=x2x+2x2×x+21=x+2x+2=x+22

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست