حد پنجم انکشاف بینوم [math]{\left( {x + {x^3}} \right)^5}[/math] را دریابید؟

برای دریافت حد پنجم از $ \frac{n!}{{k}{!}\left({{n}{-}{k}}\right){!}}{a}^{{n}{-}{k}}{b}^{k} $ استفاده میکنیم. در ابتدا a,b,n,k را تعیین کرده و قیمت های آنها را وضع می کنیم. در $ {\left({{x}{+}{x}^{3}}\right)}^{5} $ قیمت های a,b,n وجود دارند که قرار ذیل اند: $ \left\{{\begin{gathered} {{a}{=}{x}} \hfill\\ {{b}{=}{x}^{3}} \hfill\\ {{n}{=}{5}} \hfill \end{gathered}}\right. $ قیمت k باید یک واحد کمتر از حد خواسته شده وضع شود. حد پنجم خواسته شده است و باید k=4 وضع شود.

n!k!nk!ankbk5!4!54!x54x345!4!1!xx125!4!x13=5×4!4!x13=5x13

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست