کسر [math]\frac{2}{{{x^2} – 1}} + \frac{3}{{{x^3} – 1}} + \frac{1}{{x + 1}}[/math] را ساده سازید؟

در ابتدا باید مخرجها را تجزیه کنیم و بعداً مخرج مشترک بگیریم. مخرج مشترک را بالای هر مخرج تقسیم و حاصل تقسیم را در صورت ضرب میکنیم.

2x21+3x31+1x+12x1x+1+3x1x2+x+1+1x+12x2+x+1+3x+1+1x1x2+x+1x1x+1x2+x+12x2+2x+2+3x+3+x3+x2+xx2x1x1x+1x2+x+12x2+2x+2+3x+3+x31x1x+1x2+x+1x3+2x2+5x+4x1x+1x2+x+1x+1x2+x+4x1x+1x2+x+1x2+x+4x1x2+x+1x2+x+4x31

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست