خارج قسمت عملیه تقسیم [math]\left( {{x^5} – {y^5}} \right) \div \left( {x – y} \right)[/math] را دریابید؟

$ {x}^{5}{-}{y}^{5}{=}\left({{x}{-}{y}}\right)\left({{x}^{4}{+}{x}^{3}{y}{+}{x}^{2}{y}^{2}{+}{xy}^{3}{+}{y}^{4}}\right) $ میباشد. قیمت آنرا وضع کرده و عملیه تقسیم را انجام میدهیم.

x5y5÷xy=xyx4+x3y+x2y2+xy3+y4÷xy=x4+x3y+x2y2+xy3+y4

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست