در مطابقت [math]{\left( {px + \frac{1}{3}y} \right)^2} = {p^2}{x^2} – \frac{1}{6}xy + \frac{1}{9}{y^2}[/math] قیمت p را دریابید؟

در ابتدا $ {\left({{px}{+}\frac{1}{3}{y}}\right)}^{2} $ را انکشاف میدهیم و بعداً برای دریافت قیمت p باید ضرایب حدود مشابه را باهم مساوی قرار داده و معادله را حل کنیم.

px+13y2=p2x216xy+19y2p2x2+23pxy+19y2=p2x216xy+19y2+23pxy=16xy/÷xy23p=16/·64p=1/÷4p=14

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست