افاده [math]{\left( {2x – 3y} \right)^2} + 8\left( {2x – 3y} \right)[/math] را تجزیه کنید؟

برای تجزیه افاده فوق از عملیه فکتور مشترک استفاده میکنیم. 2x-3y را مشترک می گیریم و برای اینکه فهمیده شود که در عامل ضربی دوم کدام قیمت ها باقی می ماند هر حد را بر 2x-3y تقسیم میکنیم. اگر [math]2x – 3y[/math] را مشترک بگیریم باید [math]{\left( {2x – 3y} \right)^2}[/math] و همچنان باید [math] + 8\left( {2x – 3y} \right)[/math] را بالای آن تقسیم کنیم تا عامل ضربی دوم دریافت شود.

2x3y2+82x3y2x3y2x3y+82x3y2x3y+8

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست