اگر [math]{x^2} + \frac{1}{{{x^2}}} = 5[/math] باشد، [math]x + \frac{1}{x}[/math] را محاسبه کنید؟

برای حل این سوال باید از فورمول [math]{x^2} + \frac{1}{{{x^2}}} = {\left( {x + \frac{1}{x}} \right)^2} – 2[/math] استفاده شود. قیمت [math]{x^2} + \frac{1}{{{x^2}}}[/math] را وضع میکنیم تا قیمت [math]{x + \frac{1}{x}}[/math] دریافت شود.

x2+1x2=5x+1x=?Solution:x2+1x2=x+1x225=x+1x22x+1x2=25x+1x2=7/1x+1x2=7/x+1x=7

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست