در مطابقت [math]\left( {2x + 5} \right)\left( {2x – c} \right) = 4{x^2} – 25[/math] قیمت [math] – c[/math] را دریابید؟

اگر [math]4{x^2} – 25[/math] تجزیه شود [math]\left( {2x + 5} \right)\left( {2x – 5} \right)[/math] حاصل میشود. (دو قوس مزدوج) بعداً اطراف مساوات را ساده می سازیم تا قیمت c- دریافت شود.

2x+52xc=4x2252x+52xc=2x+52x5/÷2x+52xc=2x52xc2x=5c=5

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست