در معادله [math]\left| {2x + 3y – 12} \right| + \left| {2x – y – 4} \right| = 0[/math] قیمت [math]xy[/math] را محاسبه کنید؟

حل سوال:

هر قیمت مطلقه را جدا جدا مساوی به صفر وضع کنید که درنتیجه یک سیستم معادلات دو مجهوله حاصل میشود. بعداً سیستم معادلات دو مجهوله را به طریقه افنا یا تعویضی حل کنید و در اخیر قیمت های x و y را باهم ضرب کنید.

2x+3y12=02xy4=02x+3y=122xy=4/12x+3y=122x+y=44y=8y=2
2x+3y12=02x+3×212=02x+612=02x6=0x=3
xy=32=6

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست