شکل معادل [math]\sqrt {4\sqrt 3 } [/math] را دریابید؟

برای ساده ساختن افاده فوق در ابتدا آنرا به دو جذر تبدیل کنید. در عملیه ضرب میتوانید جذر را به مجذورها توزیع کنید. بعداً نظر به قوانین طاقت آنرا به شکل معادل آن تبدیل میکنیم.

43=4×3=2×34=63×34=63×1314=63314

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست