خارج قسمت عملیه تقسیم [math]\left( {{a^3} + {b^3} + {c^3} – 3abc} \right) \div \left( {a + b + c} \right)[/math] را دریابید؟

در ریاضی رابطه ذیل وجود دارد که بنام مطابقت اولر یاد میشود.

a3+b3+c33abc=a+b+ca2+b2+c2abacbc

عملیه تقسیم که شما حل آنرا میخواهید نظر به همین مطابقت باید حل شود. اگر اطراف مطابقت اولر را بر a+b+c تقسیم کنیم، حاصل عملیه تقسیم طور ذیل دریافت میشود.

a3+b3+c33abc=a+b+ca2+b2+c2abacbc/÷a+b+ca3+b3+c33abca+b+c=a2+b2+c2abacbc

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست