کتاب جیبی ۴ سوال ۴/۵/۶

کتاب جیبی ۴ سوال ۴/۵/۶

این نوشته 7 دیدگاه دارد

 1. برای حل این نوع سوالات از قوانین طاقت استفاده میشود. نظر به قوانین طاقت [math]{a^{x + y}} = {a^x} \cdot {a^y}[/math] و همچنان [math]{a^{x - y}} = \frac{{{a^x}}}{{{a^y}}}[/math] میباشد. همچنان نظر به قوانین طاقت میتوانیم [math]{a^{x \cdot y}} = {\left( {{a^x}} \right)^y}[/math] بنویسیم و بالاخره به خاطر داشته باشید که [math]{i^2} = - 1[/math] میباشد.

  i4n+1=i4n·i1=i2×2n·i1=i22n·i1=12n·i1=+1·i1=i
  i4n+2=i4n·i2=i2×2n·i2=i22n·i2=12n·i2=+1·1=1
  i4n+3=i4n·i3=i2×2n·i3=i22n·i3=12n·i2·i1=+1·1·i1=i

  2n همیشه یکعدد جفت است و از همین خاطر در تمام سوالات فوق 1- به توان 2n مساوی به 1+ نوشته شده است بخاطریکه منفی به توان جفت مثبت میشود.

 2. تشكر بسيار زياد استاد محترم از زحمات شما
 3. استاد محترم برای کامیاب شدن در طب معالجوی نمرات هفته وار ما باید چقدر باشد نمرات من همیشه از 90 بالاتر و درامتحانات ریاضی از 95 بالاتر میباشد.
  1. از 90 بالاتر.
  2. استاد محترم برای کامیاب شدن در حقوق کابل باید نمرات هفته وار ما از چند بالا باشد و در کانکور حقوق چند نمره کار داره تا کامیاب شویم.
  3. بهتر است در امتحانات نمره 85 ویا بالاتر از آن را اخذ کنید.

پاسخ دهید