سوال از بخش معادلات

مطالب مشابه

1 Comment. Leave new

  • داکتر محمد شریف پاینده
    21/03/2018 20:13

    برای این منظور در ابتدا اطراف معادله اول را در b و اطراف معادله دوم را در a ضرب کرده و بعداً معادلات را طرف به طرف تقسیم میکنیم.

    a+1b=26b+1a=2a+1b=26/bb+1a=2/aab+1=26bab+1=2aab+1ab+1=26b2a1=13baa=13b/÷bab=13
    پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست