د لسم ټولګي تاریخ آزموینه ۱-۱-۹۷

دا آزموینه ۵۰ پوښتنې او هره پوښتنه ۲ نمرې لري. د آزموینې لپاره ۳۰ دقیقې وخت ټاکل شوی دی. د آزموینې په پای کې د آزموینې پایله او سم ځوابونه تاسي ته ښودل کیږي. د پایلې او سم ځوابونو لیدو لپاره باید انترنت فعاله وي.

دیدگاه‌ تان را بنویسید