سوال ۷۲ کارخانگی کانکور ۲ الی ۴

مطالب مشابه

1 Comment. Leave new

 • داکتر محمد شریف پاینده
  21/03/2018 08:53

  همیشه به خاطر داشته باشید هر عددیکه مخرج در آن صفر شود، در ست حل معادله کسری شامل نمیباشد.

  این سوال باید بادرنظرداشت موضوعی که در فوق گفتم حل شود، درغیر آن اگر اطراف را در مخرج مشترک ضرب کنید ویا مخرج مشترک بگیرید ویا اگر حتی جوابات داده شده را امتحان کنید، سوال سریعتر حل نمیشود. تصور کنید اگر اطراف را در مخرج مشترک ضرب کنید یک معادله درجه چهارم حاصل میشود که حل آن وقت زیاد کار دارد.

  یکبار ببینید که در کدام جواب داده شده مخرج صفر نمیشود. در x=3 مخرج کسر سومی، در x=2 مخرج کسر دومی، در x=1 مخرج کسر اولی صفر میشوند که این قیمت ها نمیتوانند حل معادله باشند. در x=0 مخرج کسرهای داده شده صفر نمیشود و باید حل معادله باشد. اگر x=0 را امتحان کنید، دیده میشود که در معادله صدق میکند اما بدون امتحان گفته میتوانیم که قیمتی است در آن مخرج ها صفر نمیشود و باید حل معادله باشد.

  پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست