امتحان دری صنف یازدهم ۲۴-۶-۹۶

دا آزموینه ۵۰ پوښتنې او ۱۰۰ نمرې لري. د آزموینې لپاره ۳۰ دقیقې وخت ټاکل شوی دی. په پای کې د آزموینې پایله او په همدا شان صحیح ځوابونه تاسي ته ښودل کیږي. د پایلې او صحیح ځوابونو لیدو لپاره پام مو وي چې انترنت ضعیف او یا غیر فعال نه وي. نو هیله کوو کله چې آزموینه پای ته نږدې شي یو ځل د انترنت سرعت بررسي کړئ چې ضعیف نه وي.

دیدگاه‌ تان را بنویسید