امتحان کتاب جغرافیه صنف دوازدهم

امتحان های جغرافیه

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

طول اعظمی افغانستان (از دره یولی الی دره ذوالفقار) چند کیلومتر می باشد:
خط سرحدی مکمهان بین کدام مناطق ذیل واقع است:
اولین سروی نمونوی نفوس در یکی از شهر های ذیل صورت گرفت:
حوزه سیستان در کدام قسمت افغانستان واقع شده است:
در براعظم آسیا چند کشور محاط به خشکه واقع است:
خط سرحدی مکمهان در زمان یکی از شاهان ذیل تثبیت گردید:
مردمان حوزه کانگو، زمبیا و انگولا به یکی از زبان های ذیل صحبت می کنند:
مجموع کشور های مسلمان قارۀ آسیا عبارت اند از:
نخسین کشوری که با پالیسی محدود ساختن خانواده ها موافقه نمود عبارت است از:
زبان اورمری در یکی از ولایات ذیل رواج دارد:
در شمال شرق افغانستان چند خط سرحدی وجود دارد:
عرض اعظمی افغانستان بین نقاط ذیل می باشد:
سرحد شمال غربی به یکی از نامهای ذیل یاد میشود:
نفوس افغانستان در سال 1388 هـ ش در حدود چند میلیون نفر تخمین شده بود:
کاتولیک به معنای ---- است.
پاکستان، هند، چین و اندونیزیا مربوط کدام حوزه پرنفوس ذیل می باشند:
اولین پوسته خانه در بالاحصار کابل به یکی از نام های ذیل تأسیس گردید:
کدام شاهراه ذیل، کشور ما را با جمهوری ترکمنستان و ایران وصل می سازد:
زبان اندو اروپایی به چند بخش تقسیم شده است:
بایسکل را یکی از دانشمندان ذیل اختراع کرد:
زبان فرانسوی زبان رسمی چند کشور جهان می باشد:
کتاب مقدس بودایی ها بنام ---- می باشد.
در عصر یکی از امرای ذیل امور پُست انکشاف بهتر نمود:
اولین شرکت هوایی در کشور یکی از شرکت های ذیل می باشد:
طول شاهراه هرات – اسلام قلعه چند کیلو متر است:
سرزمین های چمن، پشین، وزیرستان، کرم، باجور، سوات، چترال با امضای کدام معاهده از خاک افغانستان جدا گردیدند:
جمهوری اسلامی افغانستان از طرف شمال با کدام کشورها متصل است:
خط سرحدی امیر شیر علی خان چند کیلومتر طول دارد:
کدام یکی از عوامل ذیل سبب مهاجرت میگردد:
اکثریت نفوس قاره آسیا را کدام نوع نژاد تشکیل میدهد:
دریای راین از کدام کشور سرچشمه می گیرد:
اعراب و بربرها در کدام قسمت صحرای اعظم سکونت دارند:
در سودان، اوگندا و کینیا کدام گروپ سیاه پوستان زنده گی میکنند:
از نظر پذیرش کارگران مهاجر یکی از کشور های ذیل مقام اول را دارد:
در حال حاضر چند فیصد مردم کشور ما مسلمان اند:
فعالیت هوانوردی در افغانستان در زمان یکی از شاهان ذیل آغاز گردید:
معاهده دیورند در کدام سال به امضا رسید:
پیام های که از فضا به زمین میرسد بکدام نام یاد میشوند:
افغانستان بر اساس تشکیلات واحد های اداری دوره امان الله خان به چند ولایت تقسیم شده بود:
خط سرحدی ریجوی از کدام منطقه تا کجا امتداد دارد:
اشعۀ ماورای بنفش به چند قسم می باشد:
کدام یکی از شاهراه های ذیل ازنگاه فعالیت ترانزیت مقام اول را دارا می باشد:
چند میدان هوایی درجه چهارم در کشور ما موجود است:
اولین پرواز خارجی شرکت آریانا از کابل به مقصد کدام یکی از کشور های ذیل عملی گردید:
قد بلند، بینی بلند، موی خرمایی از مشخصات یکی از نژاد های ذیل می باشد:
امریکا از کارگران موسمی کدام کشور استفاده می کند:
سیاه پوستان چند فیصد نفوس افریقا را تشکیل میدهند:
اشعۀ ماورای بنفش (UV-B):
برای اولین بار تیلفون ابتدایی را یکی از دانشمندان ذیل اختراع کرد:
سیلولر Cellular عبارت است از:
اکثریت مردم روسیه، صربستان و رومانیه پیروان مذهب ---- هستند.
دین عیسویت دین رسمی چند کشور افریقایی می باشد:
زبان نیگرویی شامل زبان های ذیل می باشد:
در حال حاضر افغانستان دارای چند ولسوالی می باشد:
افغانها، ایرانی ها، قفقازی ها و روسها بهترین معرف نژاد ذیل می باشند:
چند فیصد نفوس کشورهای امریکای شمالی را مهاجرین اروپایی تشکیل میدهند:
زبان اردو در زمان حکومت کدام شاه مغولی بنام زبان اردو مسمی شد:
کدام یکی از اشخاص ذیل در زمان هارون الرشید بحیث متصدی پُستی امپراتور مقرر گردید:
زبان فرانسوی شاخۀ یکی از خانواده زبان های ذیل می باشد:
مذهب عیسویت به چند فرقه مذهبی تقسیم شده است:
به اشعۀ ماورای بنفش ----- اشعۀ فعال نیز می گویند.
چند فیصد مردم کشور ما در بخش زراعت و مالداری مشغول اند:
اکثریت نفوس کدام یکی از قاره های ذیل را نژاد مختلط تشکیل میدهد:
زبان جاپانی از جمله زبان های ذیل می باشد:
در اروپای غربی در حدود چند میلیون کارگر مهاجر کار می کنند:
زبان انگلیسی زبان رسمی چند کشور جهان می باشد:
تمام ادیان بزرگ جهان در کدام قاره ظهور کرده اند:
در سال 1388هـ ش در حدود چند میدان هوایی ملکی در کشور وجود داشت:
یکی از دانشمندان ذیل مخترع فکس می باشد:
امور پُستی برای نخستین بار در زمان یکی از شاهان ذیل در کشور رایج گردید:
زبان انگلوساکسون شامل زبان های ذیل می باشد:
در جنوب قندهار و چخانسور یکی از اقوام ذیل زنده گی می کنند:
افغانستان بر اساس تشکیلات واحد های اداری دوره امان الله خان به چند حکومت اعلی تقسیم شده بود:
بزرگترین شهر افغانستان یکی از شهر های ذیل می باشد:
کدام زبانها در کشور ما اکنون از بین رفته اند:
مهاجرت ها بصورت عموم به اثر چند عامل صورت می گیرد:
زبان عربی زبان رسمی چند کشور است:
افغانستان از طرف غرب با یکی از کشور های ذیل هم سرحد می باشد:
سطح مرتفع پامیر چند متر از سطح بحر ارتفاع دارد:
هندوها دارای چند خدا می باشند:
Globalization عبارت است از:
حوزه دوم پر نفوس جهان مربوط یکی از قاره های ذیل می باشد:
انترنت در کدام سال ایجاد گردید:
مجسمه بودا در ابتدا در یکی از کشور های ذیل ساخته شده بود:
عرض افغانستان در قسمت پامیر در حدود چند کیلومتر می باشد:
مام افراد جهان به چند نژاد اصلی تقسیم گردیده اند:
در کدام قسمت چین به زبان منگولیایی صحبت می شود:
جزیره درقد در یکی از ولایات ذیل واقع است:
از اسلام قلعه تا دره ذوالفقار حد فاصل بین افغانستان و ایران دریای ذیل می باشد:
زبان سریگی در کدام قسمت واخان رایج می باشد:
حد اعظمی ترانسپورت زمینی مردم چین را ---- تشکیل میدهد.
اکثریت مردم هندوستان پیرو کدام دین هستند:
کدام یکی از کشور های ذیل را بنام بربر نیز یاد میکنند:
زبان اردو مرکب از زبان های ذیل می باشد:
چند حصه نفوس آسیا را مسلمانان تشکیل میدهند:
دین رسمی کدام یکی از کشور های ذیل دین عیسویت می باشد:
بزرگترین گروه سیاه پوستان افریقا عبارت است از:
به اثر ازدواج سیاه پوستان و سفید پوستان نژاد مختلط ------- بوجود آمد.
چند میدان هوایی درجه سوم با ترمینل و رنوی خامه در کشور اعمار گردیده است:
ریاست هوا نوردی ملکی در کدام سال تأسیس گردید:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.فهرست

you're currently offline