سوال از بخش نامساوات

مطالب مشابه

1 Comment. Leave new

 • داکتر محمد شریف پاینده
  14/03/2018 22:05

  برای حل نامساوی $ \left|{{x}{-}{2}}\right|{<}\left|{{x}{+}{3}}\right| $ اطراف نامساوی را به توان 2 رفع و مطابقت ها را انکشاف دهید.

  x2<x+3x22<x+32x24x+4<x2+6x+9x24xx26x<+944x6x<+9410x<+5/÷10x>510x>12

  معادل $ {x}{>}{-}\frac{1}{2} $ انتروال $ \left({{-}\frac{1}{2}{,}\infty}\right) $ میباشد.

  پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست