دریافت تعداد حل سیستم نامساوات دو مجهوله

مطالب مشابه

1 Comment. Leave new

 • داکتر محمد شریف پاینده
  13/03/2018 09:34

  برای دریافت تعداد حل سیستم نامساوات

  x3y<1x+y>0

  در ابتدا باید a1a2 و b1b2 را محاسبه کنیم. a ضرایب x و b ضرایب y میباشند. اگر a1a2b1b2 باشد، بدون درنظرداشت جهت نامساواتها سیستم نامساوات بینهایت حل دارد. اگر a1a2=b1b2 باشد، اگر نامساواتها همجهت باشند بینهایت حل دارد و اگر مخالف الجهت باشند حل ندارد. حالا a1a2 و b1b2 را محاسبه می کنیم.

  a1a2=11=1b1b2=31=3

  طوریکه دیده میشود a1a2b1b2 میباشد، بناءً سیستم نامساوات دو مجهوله بینهایت حل دارد.

  پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست