سوال از بخش تابع

مطالب مشابه

1 Comment. Leave new

 • داکتر محمد شریف پاینده
  11/03/2018 01:51

  گراف های توابع \(y = {a^x}\) و \(y = {\left( {\frac{1}{a}} \right)^x}\) نظر به محور y متناظر میباشند. در توابع فوق a یکعدد مثبت و خلاف یک میباشد. بطورمثال: گراف های توابع \(y = {4^x}\) و \(y = {\left( {\frac{1}{4}} \right)^x}\) نظر به محور y متناظر اند. به همین ترتیب گراف های توابع \(y = {3^x}\) و \(y = {\left( {\frac{1}{3}} \right)^x}\) نظر به محور y متناظر اند. در ذیل گراف های توابع \(y = {3^x}\) و \(y = {\left( {\frac{1}{3}} \right)^x}\) رسم شده اند. طوریکه دیده میشود گراف ها به دو طرف محور y به طور متناظر قرار دارند.

  گراف تابع 3 به توان x
  گراف تابع 1 بر 3 به توان x
  پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست