سوال ۵۷ سوالات مشتق توابع مثلثاتی

مطالب مشابه

1 Comment. Leave new

داکتر محمد شریف پاینده
09/03/2018 08:31
در ابتدا مشتق اول را دریابید. برای دریافت مشتق اول باید از قضیه حاصل ضرب دو تابع استفاده میشود. قضیه قرار ذیل است.
y=u·vy=u·v+v·u
بادرنظرداشت قضیه فوق در ابتدا مشتق اول را دریافت میکنیم.
y=x·cosxy=x·cosx+cosx·xy=1·cosx+sinx·xy=cosxxsinx
حالا باید از مشتق اول دوباره مشتق بگیریم تا مشتق دوم حاصل شود. طوریکه دیده میشود در مشتق اول حد دوم یک حاصل ضرب است و در حد دوم دوباره باید از قضیه حاصل ضرب دو تابع استفاده شود اما متوجه باشید که از قوس استفاده کنید.
y=cosxxsinxy=cosxx·sinx+sinx·xy=sinx1·sinx+cosx·xy=sinxsinx+xcosxy=sinxsinxxcosxy=2sinxxcosx
پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست