سوال از بخش تابع

مطالب مشابه

1 Comment. Leave new

 • داکتر محمد شریف پاینده
  07/03/2018 11:16

  گراف تابع ` y = log _2 x ` قرار ذیل است.

  برای اینکه فهمیده شود گراف از کدام نقطه داده شده عبور میکند در تابع قیمت x نقطه را وضع کنید و آنرا محاسبه کنید. ببینید که قیمت y نقطه حاصل میشود ویا نه. درصورتیکه از نقطه `(1, – 1)` بجای x در تابع 1 را وضع کنیم قیمت y که 1- است حاصل نمیشود. بناءً گراف تابع از نقطه `(1, – 1)` عبور نمیکند. درصورتیکه از نقطه `(3,5)` در تابع x=3 وضع کنیم و آنرا محاسبه کنیم قیمت y که 5 است حاصل نمیشود. بناءً گراف تابع از نقطه `(3,5)`نیز عبور نمیکند. درصورتیکه در تابع از نقطه `(sqrt2,1/2)` قیمت x را وضع کنیم قیمت y حاصل میشود. بناءً گراف تابع از نقطه `(sqrt2,1/2)` عبور میکند.

  y=log2xy=log22y=log2212y=12log22y=12
  پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست