سوال از بخش تابع چند معادله ای

مطالب مشابه

1 Comment. Leave new

  • داکتر محمد شریف پاینده
    07/03/2018 11:01
    برای این منظور هر دو معادله را باهم مساوی قرار دهید. بعداً تا حد امکان معادله را ساده سازید. بادرنظرداشت اینکه گفته شده است تابع در ` x = 1` متمادی است، در معادله ` x = 1` وضع کرده و a را محاسبه کنید.
    a+2=x21x1a+2=x1x+1x1a+2=x+1a+2=1+1a+2=2a=22a=0
    پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست