سوال ۱۷۳ام کتاب جیبی کانکور اول!

مطالب مشابه

1 Comment. Leave new

 • داکتر محمد شریف پاینده
  19/02/2018 20:00
  در ابتدا باید عوامل ضربی که نوشته نشده اند را بنویسید. طوریکه دیده میشود \(\begin{array}{l}4 = {2^2}\\9 = {3^2}\\16 = {4^2}\\144 = {12^2}\end{array}\) میباشد. یعنی از \({2^2}\) الی \({12^2}\) در افاده شامل میباشند. افاده را به طور کامل می نویسیم.
  \(\left( {1 – \frac{1}{{{2^2}}}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{{3^2}}}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{{4^2}}}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{{5^2}}}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{{6^2}}}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{{7^2}}}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{{8^2}}}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{{9^2}}}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{{{10}^2}}}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{{{11}^2}}}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{{{12}^2}}}} \right)\)
  حالا اگر توانها رفع شوند
  \(\left( {1 – \frac{1}{4}} \right)\left( {1 – \frac{1}{9}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{16}}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{25}}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{36}}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{49}}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{64}}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{81}}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{100}}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{121}}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{144}}} \right)\)
  عملیه غیرواجب را انجام داده و بعد از آن عملیه اختصار را انجام دهید. متباقی محاسبه را خود تان انجام دهید.
  پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست