لطفا دقیق حل کنید استاد

مطالب مشابه

1 Comment. Leave new

 • داکتر محمد شریف پاینده
  18/02/2018 12:06
  در ابتدا با استفاده از خواص لوگارتم ضرب را به جمع و تقسیم را به تفریق تبدیل کنید و بعداً توان را به حیث ضریب لوگارتم انتقال دهید. طور ذیل: (فرض بر این است که با خواص لوگارتم آشنا هستید)
  logxy3=3logx+logy3=3logx+3logy=3logx2y=8logx2logy=82logxlogy=8
  حالا به طریقه افنا سیستم معادلات دو مجهوله را حل کنید. برای این منظور باید ضرایب یکی از مجهولها را متضاد بسازیم. طور ذیل: (فرض بر این است که شما با حل سیستم معادلات دو مجهوله آشنایی دارید.) ادامه بخش قبلی …
  logx+3logy=3/22logxlogy=82logx6logy=62logxlogy=8
  اگر معادلات فوق طرف به طرف جمع شوند معادله \( – 7\log y = – 14\) حاصل میشود. حالا این معادله را با استفاده از خواص لوگارتم حل میکنیم تا قیمت یک مجهول دریافت شود. طور ذیل:
  7logy=14/÷7logy=2y=102y=100
  حالا قیمت y را در یکی از معادلات وضع کرده تا قیمت x دریافت شود. فرقی نمیکند که از معادلات مرحله اول ویا از معادلات مرحله دوم استفاده میکنید. درینجا قیمت y را در معادله \(\log x + 3\log y = 3\) وضع میکنیم. طور ذیل:
  logx+3logy=3logx+3log100=3logx+3·2=3logx+6=3logx=36logx=3x=103
  حل سیستم معادلات فوق \(\left\{ \begin{array}{l}x = {10^{ – 3}}\\y = {10^2}\end{array} \right.\) میباشد.
  پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست