سوال

مطالب مشابه

1 Comment. Leave new

 • داکتر محمد شریف پاینده
  18/02/2018 11:46
  برای حل این سوال در ابتدا عملیه غیرواجب را انجام دهید. طور ذیل:
  a2b2a+b1ba+2b=a2+ab2b2a+ba+2bba+2b=a2+ab2b2a+ba+ba+2b
  حالا صورت کسر اولی را به طریقه گروپ بندی تجزیه میکنیم. برای این منظور در ابتدا \( – 2{b^2}\) را \( – {b^2}\) و \( – {b^2}\) نوشته و جاهای حدود را تغییر دهیم. بعداً از مطابقت و فکتور استفاده میکنیم. طور ذیل: (ادامه بخش قبلی)
  =a2b2+abb2a+ba+ba+2b=aba+b+baba+ba+ba+2b=aba+b+ba+ba+ba+2b=aba+2ba+ba+ba+2b
  در اخیر عملیه اختصار را انجام میدهیم و \(a – b\) حاصل میشود.
  پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست