افاده [math]\sqrt {\frac{3}{7}} – \sqrt {189} + \sqrt {\frac{7}{3}} + \frac{{11}}{{\sqrt {21} }}[/math] را ساده سازید؟

برای حل این سوال در حد اولی جذر را به صورت و مخرج توزیع و بعداً عملیه ناطق سازی را انجام میدهیم. حد دوم را ساده می سازیم طوریکه 189 را تجزیه میکنیم. در حد سوم نیز مانند حد اول جذر را به صورت و مخرج توزیع و عملیه ناطق سازی را انجام میدهیم. در حد چهارم نیز عملیه ناطق سازی را انجام میدهیم.

37189+73+1121=3733×7+73+1121=37×7732×31×7+73×33+1121×2121

حالا عملیه های ضرب را انجام داده و 32 را نیز از جذر خارج می سازیم.

37×7732×31×7+73×33+1121×2121=217321+213+112121

باید مخرج مشترک بگیریم. مخرج مشترک را بر هر مخرج تقسیم و حاصل تقسیم را در صورت ضرب میکنیم.

217321+213+112121=2173211+213+112121=3216321+721+112121

حالا 21 را مشترک می گیریم و صورت را ساده می سازیم.

3216321+721+112121=363+7+112121=422121=221

در اخیر 42 با 21 اختصار شده است.

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست