امتحان کتاب تاریخ صنف دوازدهم

امتحان های تاریخ

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

1. نخستین بار پیر روشان در یکی از مناطق ذیل به تبلیغ پرداخت:
2. جرگۀ مزار شیر سرخ در قندهار چند روز دوام نمود:
3. در قرن 16 م شیبانی های ماورالنهر کدام مناطق کشور ما را اشغال کردند:
4. احمد شاه بابا در کدام سال تولد گردید:
5. معاهده دوم جمرود توسط یکی از اشخاص ذیل امضا شد:
6. امیر شیر علی خان به عمر 41 سالگی سلطنت خود را در کدام ولایت اعلان نمود:
7. بمب اتمی که در سال 1945 م امریکا بالای هیروشیما پرتاب کرد چند در صد شهر هیروشیما را ویران کرد
8. مذاکره صلح راولپندی به نفع کدام کشور تمام شد:
9. در زمان امان الله خان معاش عساکر از 12 روپیه به چند روپیه افزایش یافت:
10. لقب پدر مطبوعات افغانستان به یکی از اشخاص ذیل داده شده است:
11. شهزاده محمود بعد از خلع شاه زمان به کمک کی به قدرت رسید:
12. کدام شاه گورکانی در سال 1580 م تأمین امنیت راه تجارتی اتک الی پشاور را برای قبیله ختک واگذار کرد:
13. بعد از شاه شجاع کی به قدرت رسید:
14. دسته دومی قوای انگلیس تحت قیادت کدام جنرال انگلیسی به قندهار رسیدند:
15. سردار دوست محمد خان بعد از تصرف کابل برادر خود امیر محمد خان را به حیث والی کجا مقرر نمود:
16. لیسه حبیبیه به کمک کدام کشور تأسیس گردید:
17. محمد نادر شاه چند سال سلطنت کرد:
18. سفر چهارم احمد شاه بابا به کدام طرف بود:
19. کدام یکی از شاهان ذیل پایتخت را از قندهار به کابل انتقال داد:
20. احمد شاه بابا در اوایل سال 1749 م به کدام یکی از ولایات ذیل سفر نمود:
21. کشور های محور شامل کدام ممالک می گردید:
22. حبیب الله کلکانی چند ماه حکومت کرد:
23. موتر برای اولین بار در زمان سلطنت کدام شاه به افغانستان آورده شد:
24. انگلستان از لحاظ اداری به چند ولایت تقسیم گردیده است:
25. فرانسه قبل از میلاد به کدام نام یاد می گردید:
26. در سال 2005 م بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا پس از امریکا کدام کشور بود:
27. بنیان گذار تمدن جدید در افغانستان یکی از شاهان ذیل می باشد:
28. پاکستان در کدام سال ایجاد گردید:
29. جنگ تریاک میان کدام کشور ها صورت گرفت:
30. سفرهای دوم، سوم و دهم احمد شاه بابا به کدام طرف بود:
31. بعد از قتل پیر روشان کدام پسرش رهبری جنبش را به عهده گرفت:
32. در اوایل قرن 16 م سالانه چند هزار شتر مال تجارتی از قندهار عبور می نمود:
33. مجلس جمعیت العلماء در زمان کدام پادشاه تأسیس شد:
34. شاه امان الله خان بعد از ایتالیا عازم کدام کشور گردید:
35. سوقیات جبهۀ جنوب کشور در جنگ سوم افغان و انگلیس توسط کی رهبری میشد:
36. نخستین قانون اساسی افغانستان در کدام سال تصویب شد:
37. ده سال اخیر سلطنت محمد ظاهر شاه را بکدام نام یاد میکنند:
38. کتابخانه ملی در زمان حکومت کدام شاه تأسیس گردید:
39. انگلیس ها امیر دوست محمد خان را به کجا تبعید نمودند:
40. وزیرفتح خان توسط کی کور گردید:
41. جنگ جهانی اول در کدام سال بوقوع پیوست:
42. نخستین ارتشی که در جنگ جهانی اول برای جنگ آماده شد ارتش کدام کشور بود:
43. کدام یک از کشور های ذیل دومین صادر کننده پنبه در جهان می باشد:
44. در جنگ جهانی دوم امریکا و جاپان مدت چند روز در جزیره میدوی جنگیدند:
45. معاهده مثلث بین رنجیت سنگ، شاه شجاع و مکناتن در سال 1838 م در کجا به امضاء رسید:
46. وزیر محمد اکبر خان فرزند کی بود:
47. جریدۀ شمس النهار در 16 صفحه، در ماه چند مرتبه نشر می گردید:
48. حزب عوامی لیگ (مردم بنگال) را کدام شخص ایجاد کرد:
49. در کدام سال در کشور ما رژیم شاهی مشروطه ملغا و نظام جمهوریت اعلان گردید:
50. محمد رضا شاه پهلوی در کجا تولد شد:
51. مصارف جنگی در جنگ جهانی دوم به چند تریلیون دالر می رسید:
52. دیدار شاه امان الله خان از کدام کشور های اسلامی از اهمیت زیاد برخوردار بود:
53. نظام سوسیالیستی شوروی چند سال دوام نمود:
54. امیر عبدالرحمن خان در کجا به خاک سپرده شده است:
55. چند فیصد مردم فرانسه به زبان فرانسوی تکلم می کنند:
56. ملکه ثریا دختر کی بود:
57. کدام یک از کشور های ذیل یک فروند طیاره به غازی امان الله خان هدیه داد:
58. تیمور شاه در سال 1742 م در کجا تولد گردید:
59. امیر شیر علی خان به منظور حفظ استقلال و تمامیت ارضی اردوی چند هزار نفری تشکیل داد:
60. فرانسه در کدام قسمت اروپا موقعیت دارد:
61. آدولف هتلر در سال 1889 م در کجا به دنیا آمد:
62. کشور چین چندمین کشور بزرگ جهان می باشد:
63. بخش بزرگ سرزمین ازبکستان در قرن 6 ق م جزء قلمرو کدام دودمان شمرده می شد:
64. نفت ایران به رهبری یکی از اشخاص ذیل ملی گردید:
65. در دهۀ دیموکراسی چند صدراعظم خارج از خاندان شاهی صدارت نمودند:
66. بعد از آنکه احمد شاه بابا به قدرت رسید یکی از اهداف ذیل را به عنوان سومین هدف خود تعیین نمود:
67. حدود امپراتوری احمد شاه بابا از طرف جنوب تا کجا می رسید:
68. آلمان دارای چگونه نظام سیاسی می باشد:
69. در زمان سلطنت یکی از شاهان ذیل نظامنامه به اصولنامه تبدیل گردید:
70. در جنگ تاتره توسط افغانها چند هزار سپاه مغولی به قتل رسیدند:
71. انگلستان در کدام قسمت بحیرۀ اتلانتیک موقعیت دارد:
72. بعد از عبدالرحمن خان کی به قدرت رسید:
73. روابط اقتصادی ایران با کشور های اروپایی از کدام دوره آغاز شده بود:
74. خوشحال خان ختک به عمر چند سالگی وفات نمود:
75. خطوط مواصلاتی بین کابل ــ قندهار و سپین بولدک ــ کابل در زمان کدام صدراعظم اعمار گردیدند:
76. دوران معاصر جاپان با بر تخت نشستن یکی از امپراتوران ذیل آغاز گردید:
77. نادر شاه در کجا به قتل رسید:
78. روزولت، چرچل و استالین در سال 1943 م در کدام کشور دیدار کردند:
79. در جنگ جهانی اول بیش از چند میلیون تن نظامی مجروح شدند:
80. پایتخت چین یکی از شهر های ذیل می باشد:
81. اسکندر مقدونی در کدام قرن تاجکستان را تصرف نمود:
82. انگلیس ها در کدام مذاکره استقلال افغانستان را به رسمیت شناختند:
83. فتح نورستان توسط چرخی چند ماه طول کشید:
84. زمانیکه جنگ جهانی اول بوقوع پیوست یکی از اشخاص ذیل در کشور ما سلطنت می کرد:
85. عبدالرحمن خان کدام شخص را بحیث وزیر خارجه تعیین نمود:
86. ازبک ها چند فیصد نفوس ازبکستان را تشکیل میدهند:
87. اولین رییس جمهور چین یکی از اشخاص ذیل بود:
88. ارتش آلمان در اول دسامبر 1939 م به کدام کشور هجوم برد:
89. احمد شاه بابا کدام پسرش را جانشین خود تعیین کرده بود:
90. مذاکره مونسوری چند ماه دوام نمود:
91. قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه بابا واردات و صادرات افغانستان با کدام ممالک صورت میگرفت:
92. بعد از وفات محمد افضل خان کی به قدرت رسید:
93. شفاخانه مستورات در زمان امان الله خان در کدام ولایت تأسیس شد:
94. انقلاب اسلامی ایران به رهبری کی در سال 1357 هـ ش صورت گرفت:
95. زمانیکه احمد شاه بابا به هرات سفر نمود کدام شخص را بحیث والی هرات مقرر نمود:
96. کدام یک از گزینه های ذیل درست است:
97. در قرن هژدهم میلادی دولت ملی در کشور ما به رهبری کدام شخص تشکیل گردید:
98. کدام کشور در افغانستان از سیاست (تفرقه انداز و حکومت کن) کار میگرفت:
99. بعد از امضای معاهده دیورند دولت هند برتانوی سالانه چند لک روپیه به دولت افغانستان می پرداخت:
100. کدام یک از کشور های ذیل در سازمان ملل متحد حق ویتو کردن هر یک از تصمیمات شورا را دارد:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.فهرست

you're currently offline