نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

IDنوم / نامنمرهرشته
A0111148AHMAD JAWAD348.75طب معالجوی کابل
A0119106MUSHTAQ HUSSAIN346.5طب معالجوی کابل
A0112850FAHIMA346.5طب معالجوی کابل
A0109377FERDAUS344.25طب معالجوی کابل
A0112873HOSNIA344.25طب معالجوی کابل
A0100302ANOSHA344.25طب معالجوی
A0120624ZAHRA342طب معالجوی کابل
A0119704SEDIQUIIAH339.75طب معالجوی ننگرهار
A0132124ABDOULGHAFARRAHI Y339.75طب معالجوی ننگرهار
A0112804HUSNA HODA339.75طب معالجوی کابل
A0120072PATONI339.75طب معالجوی کابل
A0110550NISSA YASAMIN339.75طب معالجوی کابل
A0113241AMINULLAH337.5اقتصاد کابل
A0121567ABDULLAH337.5طب معالجوی کابل
A0113954ZAINAB337.5طب معالجوی کابل
A0124810SAYED BAREZ335.25انجنیری کابل
A0114828MOHAMMAD DAWOOD335.25طب معالجوی کابل
A0129571HOSMAND335.25طب معالجوی کابل
A0117542JAHAN335.25انجنیری کابل
A0120164AREZO335.25طب معالجوی کابل
A0100314SAHAR335.25انجینری سیول
A0107767MEHERAFZOON333طب معالجوی کابل
A0100321SABZAGUL333
A0100349EMRAN330.75طب معالجوی
A0100204BUSHRA330.75طب معالجوی
A0107882ALI328.5انجنیری کابل
A0766 07MATY RAHMAN Z328.5طب معالجوی کابل
A0125546M MARUF328.5انجنیری کابل
A0127501ABADULLAH326.25کمپیوتر ساینس کابل
A0120785ABDULL RAHIM326.25طب معالجوی البیرونی
A0108020NADIM326.25ادبیات تخار
A0128168MANZOOROSMANI326.25انجنیری کابل
A0116553ZIAMAL326.25طب نظامی
A0113563FERDAWS326.25کمپیوتر ساینس کابل
A012497AAHMAD FAISAL326.25اقتصاد کابل
A0130399AHMAD FARHAD326.25کمپیوتر ساینس کابل
A0127708FOWZIA326.25طب معالجوی کابل
A0131043PALWASHA326.25طب معالجوی کابل
A0100247RIHANA326.25اقتصاد کابل
A0115817NARGIS324طب معالجوی کابل
A0122809MIHRONNISA324طب معالجوی کابل
A0100392SHABNAM LIAQAT324ستوماتولوزی
A0100156SODABA324انجینری پول تخنیک
A0122901KARIMOOLLH321.75طب نظامی
A0113264AHMADSHAH AJK321.75طب نظامی
A0128990HAFIZULLAH HADAF321.75انجنیری کابل
A0117312NARGIS321.75کمپیوتر ساینس کابل
A0120394JAMILA321.75طب معالجوی نظامی
A0100320MARJAN321.75
A0100120SHAIYSTA321.75طب معالجوی هرات
A0100131FRAHNAZ321.75طب البیرونی
A0114621OMAR MOH319.5طب نظامی
A0111608AHMAD FAWAD319.5ستوماتولوژی کابل
A0126142AHMAD MUDASER319.5انجنیری کابل
A0116576RASHID319.5انجنیری کابل
A0116415OMR ALI319.5طب معالجوی هرات
A0123844RAZMA319.5طب معالجوی نظامی
A0120532FATEMA319.5طب معالجوی نظامی
A0115288SAWDA319.5طب معالجوی نظامی
A0100133FARDEEN319.5کمپیوتر ساینس
A0110987LHANZEEB SAFI317.25مهندسی کابل
A0128283ATTAULLAH317.25مهندسی کابل
A0127846SAYED SHAHIR317.25انجنیری کابل
A0125040ABDUL BAIS317.25اقتصاد کابل
A0119934HUSNIA317.25ستوماتولوژی کابل
A0114460TAMANA JAN317.25طب معالجوی نظامی
A0117358MASOMA317.25طب معالجوی نظامی
A0112160FATIMA317.25طب معالجوی نظامی
A0113425AABERA317.25طب معالجوی نظامی
A0120601SAKINA317.25طب معالجوی نظامی
A0112696FEROZA317.25طب معالجوی نظامی
A0100241MOMTAZ317.25
A0100142MUSKAN317.25حقوق
A0100189MADIHA317.25اقتصاد کابل
A0115679SAYED RAMIN SADAT315مهندسی کابل
A0113471HUSNA JAN315طب معالجوی نظامی
A0100203SHUKRULLAH315انجینری سیول
A0100125ZUHAL315اقتصاد کابل
A0100190PAKEEZAH315حقوق
A0100326FAIZA315حقوق
A0116530NAJEEBULLAH312.75انجنیری کابل
A0110895SANGAR312.75طب ننگرهار
A0116622HOMAYON BIDAR312.75طب معالجوی بلخ
A0117289ZAMARUR312.75اقتصاد کابل
A0108986BASERA312.75ستوماتولوژی کابل
A0100114AB KHALID312.75اقتصاد کابل
A0100267S OHRAB312.75انجینری سیول
A0110067ABED SADAT310.5انجنیری کابل
A0123246MIR AHMADULLAH310.5ستوماتولوژی نظامی
A0123466SOLTAN VALY310.5طب معالجوی ننگرهار
A0117197FARIDA310.5انجنیری کابل
A0117082SHAKIBA310.5حقوق کابل
A0128858SURYA310.5طب معالجوی پکتیا
A0115449SAYEEDA310.5ستوماتولوژی کابل
A0117910BASHARAT310.5ستوماتولوژی کابل
A0100116AMIRUDDIN310.5
A0100104OSAMI310.5
A0100195FATIMAH310.5
A0100271FARHAT310.5حقوق
A0121245ROHULLAH308.25اقتصاد کابل
A0123292AHMAD FARHAD308.25ستوماتولوژی کابل
A0115242LAMA308.25زمین شناسی کابل
A0117243FROZAN308.25ستوماتولوژی کابل
A0118738NEGIN308.25حقوق کابل
A0100160FARZAD308.25طب بلخ
A0100388ROKHSAR308.25تعلیم تربیه
A0100163NAZANIN308.25طب البیرونی
A0109 69AH OMID HAZRATI306ستوماتولوژی کابل
A0112160HASIBA306حقوق کابل
A0113816FROZAN306ستوماتولوژی کابل
A0120049HUSNA306طب معالجوی ننگرهار
A01*0214MATIAALLAH306طب بلخ
A0100135MUSTAFA306کمپیوتر ساینس
A0100163NAZANIN306طب البیرونی
A0100240FARAHNAZ306حقوق
A0110757SALAIMAN KAZIMY303.75ستوماتولوژی کابل
A0120210SH AWRANG ZIB303.75ستوماتولوژی کابل
A0120923SHIRKHAN303.75کمپیوتر ساینس کابل
A0116185KH YUSUF303.75انجنیری کابل
A0114092FARKHUNDA303.75طب معالجوی بلخ
A0110274HIBA MARWA303.75اقتصاد کابل
A0117634FATIMA303.75انجنیری کابل
A0122763DUNYA303.75انجنیری کابل
A0100140M HARIS303.75
A0100172MUZHDA SAHAR303.75انجینری سیول
A0100285SHAMAYL303.75حقوق
A0125178M Y U S U F301.5حقوق کابل
A0110343M KHALID301.5طب معالجوی بلخ
A0116622DILAR AM301.5جیولوجی پولی تخنیک
A0110688SADAF301.5طب معالجوی البیرونی
A0120647ZAMEERA301.5اقتصاد کابل
A0100294NASRATULLA301.5
A0100115ANOOSH YORESH301.5
A0100213FARAHNAZ301.5کمپیوتر ساینس
A0100109MARYAM301.5انجینری سیول
A0108963YOUNAS299.25انجنیری کابل
A0110136AHMAD HARES299.25انجنیری کابل
A0108710NADIM299.25انجنیری کابل
A0130882AMAN ULLAH299.25مهندسی کابل
A0131142AKRAMULLAH299.25انجنیری کابل
A0120044FOLORANS299.25حقوق کابل
A0116829FERSHTA GEEE299.25زبان های خارجی انگلسی
A0115426ANBARIN299.25مهندسی کابل
A0114414MARYAM299.25ستوماتولوژی کابل
A0118094299.25حقوق کابل
A0115472ASILA299.25اقتصاد کابل
A0124281SADIA KHAN299.25ستوماتولوژی کابل
A0100253SAHAR299.25روانشناسی تربیتی
A0100270MARWA299.25پوهنتون کابل کیمیا
A0118807SHOAIB OMARI297کمپیوتر ساینس پولی تخنیک
A0120992EMAL AF297کمپیوتر ساینس کابل
A0109791ALI FAYSAL297انجنیری کابل
A0125799ARFAN297انجنیری کابل
A0226236ESSA297انجنیری کابل
A0131135ALI R297انجنیری کابل
A0100335FAYAZ297
A0100173MUSSARAT297
A0 18508MUKHTAR HUSSAIN294.75حقوق کابل
A0126926TAIEB294.75حقوق کابل
A0115150ZUHRAKARGAR294.75مهندسی کابل
A0115196MUQADESA NESSAR294.75اقتصاد کابل
A0114989HARNA294.75وترنری ننگرهار
A0100155GULAIAM294.75کمپیوتر ساینس
A0100171NILOFAR294.75
SHKOFA294.75زمین شناسی
A0123223AHMAD ARASH292.5اقتصاد کابل
A0109124ABDUL BASET292.5پولی تخنیک
A0120900AHMAD MUBASHER292.5حقوق کابل
A0122924ABDUL MATIN292.5طب معالجوی البیرونی
A0125592SADAT292.5طب معالجوی ننگرهار
A0117082MAHJABIN KAWOSHGAR292.5زمین شناسی کابل
A0109285DEWA292.5طب معالجوی هرات
A0115012ROYA292.5ستوماتولوژی کابل
A0100374NAWAB292.5
A0100132SANAM292.5زورنالیزم
A0118462HARES MORTAZA290.25انجنیری کابل
A0110251HABIB U RAHMAN290.25انجنیری کابل
A0108526MUQIM290.25حقوق بلخ
A0127128KARIMA290.25طب معالجوی هرات
A0110320MADIHA290.25ستوماتولوژی کابل
A0132676DUNYA290.25کمپیوتر ساینس کابل
A0113149BARO288انجنیری کابل
A01253A6GUL AHMAD288انجنیری کابل
A0119497QUDRAT ULLAH288طب معالجوی کندهار
A0108365SHARIF288انجنیری کابل
A0125523SAMIR288ژورنالیزم کابل
A0120118ZUHAL288ستوماتولوژی کابل
A0120509SAMINA288ستوماتولوژی کابل
A0107836GHOFRIA288کمپیوتر ساینس کابل
A0113011AMENA288ستوماتولوژی کابل
A0108893SHAKILA288حقوق کابل
A0108894LAILI BAHAR288حقوق کابل
A0129111MATIULLAH285.75اقتصاد کندهار
A0108388MORID285.75تعلیم و تربیه کابل
A0129732AKBARSHAH285.75انجنیری کابل
A0115794MUSHTAQ285.75انجنیری کابل
A0129203MOZAMEL285.75انجنیری کابل
A0121061A ERSHAD285.75حقوق کابل
A0132607SIAWASH285.75طب معالجوی پکتیا
A0115334SHIBA285.75اقتصاد کابل
A0130560PAKIZA285.75علوم اجتماعی استاد ربانی
A0119888PARVIN285.75کمپیوتر ساینس کابل
A0100111KHUSHHALL285.75ادبیات البیرونی
A0100340OMID285.75فارمسی کابل
A0127570ZOLFQR AMAN283.5اقتصاد کابل
A0119474ADRIS283.5مهندسی کابل
A0130514MOHMMAD ADRIS NAIMI283.5اقتصاد کابل
A0131434MOHMMAD ISMAIL283.5اقتصاد کابل
A0121820AHMAD SHAFI283.5فارسی کابل
A0110826RANGINA283.5ستوماتولوژی کابل
A0113080FOROUHAR283.5ستوماتولوژی کابل
A0117404SHAZIA283.5صحت عامه
A0131503ROEENA283.5ساختمانی پولی تخنیک
A0108457MUHAMMAAD ILYAS281.25انجنیری کابل
A0127248SHABEER279کمپیوتر ساینس کابل
A0118071NEMAT ULLAH279حقوق کابل
A0126006MUKHTAR HUSSAIN279اقتصاد کابل
A0122073MOHAMMADNAEEM279اقتصاد کابل
A0109032KHADIJA279اقتصاد کابل
A0110803SURAYYA279حقوق کابل
A0129755SHAISTA279نرسنگ
A0100367DADMOHAMMAD279صحت عامه
A0123982M TAMIM276.75انجنیری انرژی کابل
A0109561BAHIN BAWAR276.75اقتصاد کابل
A0120877WAHDAT276.75انجنیری بلخ
A0128536HASSANYAR276.75حقوق بلخ
A0119336FAZLUMENALLAH276.75انجنیری پولی تخنیک
A0115633MOHAMMAD JAN276.75اقتصاد کابل
A0108779MOHAMMAD ESHAQ AFG276.75انجنیری کابل
A0110573ASMA276.75ستوماتولوژی نظامی کابل
A0110228DADALI274.5انجنیری انرژی کابل
A0120325EDRIS274.5انجنیری انرژی کابل
A0112712YAMA274.5کمپیوتر انفوماتیک پولی تخنیک
A0125845NADIM274.5زبان و ادبیات ملی
A0112781MARYAM274.5ژورنالیزم کابل
A0109354MARGHLRY274.5ستوماتولوژی نظامی کابل
A0109331MAHJOBAH274.5ستوماتولوژی نظامی کابل
A0125914SADAF274.5ستوماتولوژی نظامی کابل
A0128191SOFIA274.5ستوماتولوژی نظامی کابل
A0111010MILAD272.25اقتصاد کابل
A0128145NOORULLAH AF272.25کمپیوتر ساینس خوست
A0122010OMER272.25روان شناسی کابل
A0116323BELAL AMIR272.25فارسی کابل
A0124327SAJIDA272.25شرعیات کابل
A0117473MORWAT272.25انستیزی کابل
A0123407MOHAMMAD FAISAL270انجنیری کابل
A016 374AH BILAL270انجنیری کابل
A0129364MAHAMMD270انجنیری کابل
A0108411SHARIF AHMADY270انجنیری کابل
A0128789HAMDULLAH270انجنیری کابل
A0120831MOHAMMAD NASER270انجنیری کابل
A0111953MOHAMMAD NAZIR270اقتصاد کابل
A0122027ABDULLAH270حقوق پکتیا
A0119957SABAHAT270انجنیری کابل
A0129801TAMANA270نرسنگ
A0113747YASAMINN270زبان های خارجی انگلسی
A0117381NAHID270زبان های خارجی انگلسی
A0100350ABDULQAYOOM270
A0118393RAFIULLAH AFGHAN267.75انجنیری ننگرهار
A0118669RUSTAM KHAN267.75انجنیری کابل
A0110021RABIULLAH267.75اقتصاد کابل
A0107836MUZAMMEL267.75زبان و ادبیات ملی
A0117105TAHM INA267.75اقتصاد کابل
A0109078AHMAD ABED265.5کمپیوتر ساینس استاد ربانی
A0123476MURTAZA265.5هنرهای زیبا
A0117818MAHDI AZIM I265.5هنرهای زیبا
A0110159ABOUBAKER265.5انجنیری کابل
A0115380SADIA265.5علوم اجتماعی کابل
A0127685AHMAD WALID263.25هنرهای زیبا
A0127317ABDUL REZIQ263.25انجنیری البیرونی
A0108572AKMAL263.25حقوق البیرونی
A0119198SAMIM263.25هنرهای زیبا
A0123269ABDUL BASHIR263.25ژورنالیزم کابل
A0122349HEKMAT263.25حقوق ننگرهار
A0124626IQBAL263.25کمپیوتر ساینس کابل
A0130997SHAFIULLAH263.25اقتصاد کابل
A0113333MINA263.25صحت عامه
A0112627NEELAB263.25روان شناسی کابل
A0112919FATIMA263.25اقتصاد کابل
A0124005KHADIJA263.25تعلیم و تربیه کابل
A0115840FRESHTA263.25اداره و پالیسی عامه
A0108503ABDUL SHAHIM261حقوق البیرونی
A0129847RAMIN261ادبیات ننگرهار
A0118945SHOAIB HA261ژورنالیزم کابل
A0114230ABDULBASIT SHARIFI261حقوق ننگرهار
A0121084MAIWAD261کمپیوتر ساینس کابل
A0126420SHIRZAI SHIRZAD AZIMI261تعلیم و تربیه کندز
A0115587ALINA SADAT261روان شناسی استاد ربانی
A0112942NAWIDA261اقتصاد کابل
A0100161NAIMA261علوم اجتمای تاریخ
A0100335FAYAZ261
A0122441ANWAR WISA258.75انجنیری بلخ
A0117979AHMAD BELAL258.75شرعیات ننگرهار
A0108940MOHAMMAD MOHSEN258.75زبان های خارجی فرانسه
A0113540HEKMAT RAHMAN258.75زمین شناسی کابل
A0129663INQILAB YOUSUFI258.75روان شناسی کابل
A0130790MOAHMMAD FAHIM258.75انجنیری کابل
A0121521RAMISH258.75انجنیری کابل
A0118370ROZITA258.75روان شناسی کابل
A0109929TAHMINA258.75روان شناسی کابل
A0110642ZAINAB258.75کمپیوتر ساینس کابل
A0114069MITRA258.75کمپیوتر ساینس کابل
01 5SAJEIA258.75کمپیوتر ساینس کابل
138KEFAYAT258.75انجینری البیرونی
A0100290SOWAID258.75
A0109653KHAIRULLAH256.5زبان های خارجی فرانسه
A0125960ZULGAY256.5زبان های خارجی فرانسه
A0110044RAFI256.5کمپیوتر ساینس کابل
A0118316RANA256.5کمپیوتر ساینس کابل
A0119882SAHAR256.5ژورنالیزم کابل
A0116898MOHAMMAD OMAR254.25زبان های خارجی فرانسه
A0119290SAYED SHOKRAN254.25اقتصاد ننگرهار
A0129824AHMAD ZAHID254.25اقتصاد ننگرهار
A0122280MOHAMMAD SEIAB254.25اقتصاد ننگرهار
A0111102SHADAB RAHMANZAI254.25انجنیری کابل
A0108687ZAHRA254.25زبان های خارجی انگلسی
A0113908LINA254.25اقتصاد ننگرهار
A0130100SALIMA254.25اقتصاد ننگرهار
A0120233MANSOUR NJR252زبان های خارجی روسی
A0108066SAMIR252زبان های خارجی روسی
A0131250NAJIB252انجنیری کابل
A0109676MOHMMAD NADEEM252انجنیری کابل
A0116875ABDULLAH249.75اقتصاد تخار
A0112022AAAAAAAAAAAAA249.75اقتصاد تخار
A0001224RAIMIMULLAH249.75اقتصاد کابل
A0109952SARAH249.75کیمیا کابل
A0114023SABERA249.75کیمیا کابل
AMINA249.75کیمیا کابل
A0100232HOMIRA249.75زبان ادبیات انگلیسی
A0100313KHATERA249.75زبان ادبیات ترکی
A0100281ALLAHA249.75
A0124764ZABI247.5اقتصاد تخار
A0125615AMINULLAH247.5جیولوجی پولی تخنیک
A0111999ABDUL WALID247.5اقتصاد تخار
A0127133RASHED FAR247.5اقتصاد تخار
A0109170RAHMATALHA247.5کمپیوتر ساینس کندهار
A0117450HAMED AHMADI247.5مهندسی کابل
A0113678MURTAZA247.5حقوق البیرونی
A0121153MURSAL247.5کیمیا کابل
A0118577HUSNIA247.5کیمیا کابل
A0110527FLORANCE247.5کیمیا کابل
A0114506NISA247.5کیمیا کابل
A0113057FARIHA247.5کیمیا کابل
A0130698SAMERA247.5کیمیا کابل
A0100277MUJTABA247.5
A0100316HADYA247.5زبان ادبیات انگلیسی
A0100280NAGINA247.5
A0100166FIROZA247.5روانشناسی
A0124212WALID245.25ادبیات انگلسی استاد ربانی
A0118600TAMIM ULLAH245.25ادبیات انگلسی استاد ربانی
A0124051ELHAM245.25ادبیات انگلسی استاد ربانی
A0114920SAYED NAZIR245.25روان شناسی کابل
A0108089HASIB FAISAL245.25روان شناسی کابل
A0111217AHMAD SHAKER245.25کمپیوتر ساینس کندهار
A0116001AHMAD MILAD245.25فزیک کابل
A0112758AMPRATOOR245.25ژورنالیزم ننگرهار
A0128099FATIMA245.25ژورنالیزم ننگرهار
A0117220KHA* RA245.25ژورنالیزم ننگرهار
A0108733AHDIA245.25ژورنالیزم ننگرهار
A0100105YASAMIN245.25
A0127777ESA243تعلیمات اسلامی استاد ربانی
A0119451MUKHTAR243تعلیمات اسلامی استاد ربانی
A0111056MURTAZA243کیمیا کابل
A0124833DAWOOD243زمین شناسی کابل
A0123637ENAYAT SID243فزیک کابل
A0113310HOSAY243روان شناسی کابل
A0123821SABRIA243روان شناسی کابل
A0117519SOHAILLA243روان شناسی کابل
A0110872YASAMIN243روان شناسی کابل
A0100230MANIZHA243
A0130238ABDULBASEER240.75تعلیمات اسلامی استاد ربانی
A0130629NASEER AHMAD240.75تعلیمات اسلامی استاد ربانی
A0208400OMID240.75ادبیات دری کابل
A0111516ABDUL FAHIM240.75ادبیات دری کابل
A0119428AHMAD MUNIR240.75ادبیات دری کابل
A0125132ALI SINA240.75ادبیات دری کابل
A0113310FATANA ZAHRA240.75ریاضی
A0115403SODABA240.75نرسنگ
A0100384SHAESTA SAEED240.75
A0100359BENAFSHA240.75زبان ادبیات آلمانی
A0100201FROZAN240.75
A0100208MADINA240.75
A0119658AHMAD ERAJ238.5اداره و پالیسی عامه بلخ
A0116967MOHAMMAD OMRAN238.5اداره و پالیسی عامه بلخ
A0108641OBAID QADERI238.5اداره و پالیسی عامه بلخ
A0123108KHALID238.5اداره و پالیسی عامه بلخ
A0112666EKRAM238.5اداره و پالیسی عامه بلخ
A0111677NAZIR238.5کیمیا کابل
A0109262AHMAD MANUR NAIMI238.5کیمیا کابل
A0123039BASERA238.5زبان های خارجی روسی
A0130330FATEMA238.5ریاضی
A0100376BAHAR238.5روانشناسی تربیتی
A0121452SAFIULLAH236.25کمپیوتر ساینس کندهار
A0125753AHMAD SHAH236.25زبان و ادبیات ملی
A0131089EKLIL236.25کیمیا کابل
A0119221MLIAK FAHAD236.25کیمیا کابل
A0116760MOHAMMAD OSMAN236.25کیمیا کابل
A0100198BELAL236.25اقتصاد البیرونی
A010 0*2ZUHAL236.25
A0109216SAWAB234کمپیوتر ساینس کندهار
A0125063ABDUL HASIB234کمپیوتر ساینس کندهار
A0125109ZABIULLAH234زبان های خارجی روسی
A0114483KHOJESTA234کیمیا
A0108917HAUAT234حقوق پکتیا
A0119842SHARIFA234کیمیا کابل
A*100328HEADE234
A0100205MARWA234علوم طبیعی ریاضی
A0111033A KHALIQ ZAMANY231.75کمپیوتر ساینس کندهار
A0127639ELHAM231.75علوم اجتماعی کابل
A0132653AMIRMOHMAD231.75علوم اجتماعی کابل
A0119566M FAISAL MZ231.75حقوق البیرونی
A0116645PAIMANA J AN231.75کیمیا کابل
A012317MALALAI231.75کیمیا کابل
A0110918MALILA231.75کیمیا کابل
A0128674MURSAL231.75کیمیا کابل
A0108296WASIEL AHMAD229.5اقتصاد بلخ
0131848AMAHDIR229.5زمین شناسی کابل
A0125385RAFIQ229.5زمین شناسی کابل
A0132630TAMIM229.5زمین شناسی کابل
A0128605OMID229.5زمین شناسی کابل
A0114805ABDUL SHAHID229.5اقتصاد کابل
A0125645ABDUL WAJUD229.5کیمیا کابل
A0119911FATEMA229.5کیمیا کابل
A0121636BRASHNA229.5کیمیا کابل
A0124235SHAKILLA229.5زبان و ادبیات فارسی دری
A0100286SHAMSULHAQ229.5
A0100377AREFA229.5
A0100252MOZHDA229.5
A0100289SONAM229.5
A0116507NESAR AHMAD227.25زمین شناسی کابل
A0127271BAHAR227.25انجنیری خوست
A0130951HAMID227.25کیمیا کابل
A0125868MOHAMMAD SAMIM227.25کیمیا کابل
A0109722FAKHIRA227.25زمین شناسی کابل
A0120371MEENA227.25زمین شناسی کابل
A019515GHULAM REZA225ژورنالیزم پروان
A0128651MOHAMMAD WAZIR225انجنیری بلخ
A0111930MILAD225هنرهای زیبا
A0125247WATAN GUL225تعلیم و تربیه بغلان
A0125017ABDUL FAHIM225تعلیم و تربیه بغلان
A0111539MASIH AHMAD225تعلیم و تربیه بغلان
A0107813SAJED225تعلیم و تربیه بغلان
A0124028MURSAI225زمین شناسی کابل
A0120003SANA225زمین شناسی کابل
A0114391SHABNAM225زمین شناسی کابل
A0100144RQHEENA225
A0115265MUST FA222.75زبان های خارجی اسپانوی
A0130445MOHAMMAD ADREES222.75زبان های خارجی اسپانوی
A0119*13SHAFIULLAH222.75زبان های خارجی اسپانوی
A0109009ABDULLAH222.75زبان و ادبیات ملی
A0123890OMAR222.75روان شناسی کابل
A0129249ABDUL HADI222.75روان شناسی کابل
A0100246FRIBA222.75
A0123522ROHULLUH S220.5زبان های خارجی اسپانوی
A0111907SAYED220.5زبان های خارجی اسپانوی
A0116599AHMAD KING PEEROZI220.5حقوق و علوم سیاسی جوزجان
A0130261ROHINA220.5تربیت بدنی استاد ربانی
A0124741FROZAN220.5تربیت بدنی استاد ربانی
A0122878AHMAD OMID218.25زراعت خوست
A0108043EDRIS AHMAD218.25زمین شناسی کابل
02345678FAISAL218.25ژورنالیزم خوست
A0116277ATIQULLAH218.25روان شناسی کابل
A0114322BITA218.25تربیت بدنی استاد ربانی
A012*577MUZHDA218.25تربیت بدنی استاد ربانی
A0148901AIDLE218.25تربیت بدنی استاد ربانی
A0100128AMINA218.25
A0100344ALVENA218.25
A0108342NOORUDDIN216محیط زیست کابل
A0111102NAZIR AHMAD216محیط زیست کابل
A0112620AHMAD ZAKER216محیط زیست کابل
A0123499AMIN216محیط زیست کابل
A0188897WASIQULLAHKHAIRKHAH216اقتصاد تخار
A0124419MATI BEHZAD216روان شناسی کابل
A013085 9AMJAD ALI216روان شناسی کابل
A0119980FRESHTA216تربیت بدنی استاد ربانی
A0120670ZULIKHA216تربیت بدنی استاد ربانی
A0100194SPOJHMAI216
A0100165LEMA216تکنالوزی کیمیاوی
A0100162SAMIMA ULFAT216
A0100360RABIA216
MAHRIA216
A0124511BARAKATULLAH EHSAN213.75کمپیوتر ساینس خوست
A0121 75EMRAN213.75کیمیا کابل
A0131296AHMAD BILAL213.75هنر های زیبا هرات
A0118255SHEKIB AUB213.75هنر های زیبا هرات
A0 24074KHALID SHIRZAD213.75حقوق پروان
A0130928MAHBOOB213.75زبان و ادبیات ملی پشتو
A0131802SHADAB213.75حقوق و علوم سیاسی جوزجان
A0100312FROHAR213.75
A0100251SONIYA213.75
A0121682MHAMMAD YASIN211.5زبان و ادبیات ملی پشتو
A0127662SHAFIQ211.5حقوق و علوم سیاسی جوزجان
A0126098EHSAN TAM211.5حقوق کندهار
A0119612AHMAD211.5روان شناسی کابل
A0123660NAZILA211.5زبان و ادبیات استاد ربانی
A021134ANILA211.5زبان و ادبیات استاد ربانی
A0100300SANIA211.5
A0117726AWALKHAN209.25زبان و ادبیات ملی پشتو
A0130215MOHAMMAD HAROON209.25زبان و ادبیات ملی دری
A0122694KEFAYATULLAH209.25زبان و ادبیات ملی دری
A0112574MOSADIQ209.25زبان و ادبیات ملی دری
A0127731AIMAL209.25زراعت کابل
A0107905BASIA209.25زبان و ادبیات استاد ربانی
A0115725ELLAHA209.25زبان و ادبیات استاد ربانی
A0100250MOHAMMAD RMAN209.25
A0100292SULIMAN209.25
A0100192AJMAL209.25
324OMR209.25
A0100236ELNAZ209.25
S RESHAD207زبان و ادبیات ملی دری
A0117749SAIFUDDIN207شرعیات بلخ
A0117013QAIS AHMED207شرعیات بلخ
A0120854AHMAD FARZAD207شرعیات بلخ
A0119060FARZAN207شرعیات بلخ
A0125707ZAHID207شرعیات بلخ
A0124994YASREB207شرعیات بلخ
A0123591WAISAL207شرعیات بلخ
A0109055MUHAMMAD NAZIR207شرعیات بلخ
A0123755ELHAM OMARI207حقوق و علوم سیاسی تخار
A0132515FARDIN207حقوق و علوم سیاسی تخار
A0113172ZAKI ULLAH207زمین شناسی کابل
A0128559EEE207زراعت کابل
A0131618HUSNA207اقتصاد بغلان
A0112390ALBITH ANASHTAI N207اقتصاد بغلان
A0130376LIZA207اقتصاد بغلان
A0120739ADILA207اقتصاد بغلان
A0100211MEENA207
A0100146MARWA207
A0110964KHUDADAD204.75شرعیات بلخ
A0131411AHMAD BASET204.75شرعیات البیرونی
A0116116NAWEED S204.75علوم وترنری
A0110941SARDAR ALI204.75علوم وترنری
A0118175GHUIAM HASSAN204.75علوم وترنری
A0114368ZEKRU LLAH SAFE204.75حقوق و علوم سیاسی تخار
A0122096MURTAZAVI204.75زمین شناسی کابل
A0113701MALANG NIAZI204.75زراعت کابل
A0123062ATVAQ ALI204.75زراعت کابل
A0116668AREZO204.75اقتصاد بغلان
A0111171HORYA204.75اقتصاد بغلان
A0123706NELAB204.75اقتصاد بغلان
A0114276ROKHSAR204.75اقتصاد بغلان
A0100243MUHEB ULLAH204.75
A0100331MIRWAIS204.75
A0116691FROTAN202.5تکنالوژی کیمیاوی
A0120762NOOR ALI SARARI202.5علوم وترنری
A0128007MANSOUR202.5علوم وترنری
A0112321AHMAD NAWID202.5علوم وترنری
A0125270ABDUL JALIL202.5علوم وترنری
A0119635MIR AHMAD202.5زمین شناسی کابل
A0126995AHMAD SADI202.5زمین شناسی کابل
A0131480MOHAMMAD MOUSA202.5زراعت کابل
A0111263FAMUSH202.5زراعت کابل
A0111493HAMED IQBAL202.5زراعت کابل
A0121429WAZHMA202.5اقتصاد بغلان
A0122786VIDA202.5اقتصاد بغلان
A0100186AHMAD202.5
A0100103YAMA202.5اقتصاد کابل
A0128490NASIBULLAH SHAMS200.25تکنالوژی کیمیاوی
MOHAMMAD AQIL200.25تکنالوژی کیمیاوی
A0114184ZEKRIA200.25زبان و ادبیات پکتیا
A0118715MUSTAFA NASEERI200.25علوم طبیعی بامیان
A0114138HARES OMARZAD200.25علوم طبیعی بامیان
A0116990HAJI BASIT200.25زمین شناسی کابل
A0112528MOHAMMAD HAROON200.25زراعت کابل
A0131664M NADIM200.25زراعت کابل
A0112735MARYAM200.25اقتصاد بغلان
A0114851SAFIA200.25اقتصاد بغلان
A0100278FAROOQ200.25
A0114161FAYIZ198علوم طبیعی بامیان
A0118186QUDRAT ULLAH198تکنالوژی کیمیاوی
A0132331SHARAFUDDIN198زراعت غزنی
A0112318MOHAMAD AYQQB198تعلیم و تربیه بلخ
A0128812MIALAD QADERY198تعلیم و تربیه کندهار
A0120348SAKENA198ژورنالیزم بغلان
A0124465SHAKILA198ژورنالیزم بغلان
A0116231NILOOFAR198ژورنالیزم بغلان
A00777ASMA198ژورنالیزم بغلان
A0100304ANAM198
A0100218QUDRE198
A0100245FERESHTA198
A0100108PAKIZA198زمین شناسی
A0119382SHAHRY R195.75زبان و ادبیات پکتیا
A0107928AHMAD ZIA195.75زراعت غزنی
A0110113MUSAWER195.75تعلیم و تربیه بلخ
A0100227AB QADIR195.75تعلیم و تربیه بلخ
A0125224LUQMAN195.75تعلیمات اختصاصی استاد ربانی
A0117266AMINA195.75ژورنالیزم بغلان
A0100353ALI AZAMI195.75
A0100333NAHIDA195.75
A0119037AMIRKHAN193.5زراعت غزنی
A0131505AHMAD ZAMIR193.5زراعت غزنی
A0127938YAHYA193.5تعلیم و تربیه بلخ
A0118048NAWEED SAFI193.5تعلیم و تربیه بلخ
A0108204SAHIL193.5تعلیمات اختصاصی استاد ربانی
A0109492MOAHMM D ZIA193.5تعلیمات اختصاصی استاد ربانی
A0127593ENAYAT ULLAH193.5تعلیمات اختصاصی استاد ربانی
A0117657NELOFAR193.5ژورنالیزم بغلان
A0100279AJMAL193.5
A0115058AHMAD OMID191.25زراعت غزنی
A0118485LAIQDAD191.25زبان و ادبیات پکتیا
A0129479MUSHTAQ191.25زراعت غزنی
A0128513ABDULLAH LAGER191.25تعلیم و تربیه بلخ
A0128444MOHAMMAD MUZAMMAL191.25تعلیمات اختصاصی استاد ربانی
A0118554BHISHTA191.25ژورنالیزم بغلان
A0135527TOBA191.25ژورنالیزم بغلان
A0100373SARA191.25
A0126811ZAFAR189اقتصاد بدخشان
A0116852OMID AGHA189اقتصاد بدخشان
A0127800NASRAT189اقتصاد بدخشان
A0123384FARID AHMAD189انجنیری کابل
A0129042SADRUDDIN189هنرهای زیبا هرات
A0107997AAAAAAAA BBBBB189تعلیمات اختصاصی استاد ربانی
A0113586AHMAD189تعلیمات اختصاصی استاد ربانی
A0132584AHMAD SAJID189تعلیمات اختصاصی استاد ربانی
A012177AJAMILA189زراعت سمنگان
A0114046ROYA189زراعت سمنگان
A0123547SANAM189زراعت سمنگان
A0100378BARYALAY189
A0100134SANAM AHMADE189
A0100187SHIBA189
SARA189جیولوجی معادن
A0122004ABDULJAMIL186.75تکنالوژی کیمیاوی
A0130054SHAPOOR KHAN KHAIRANSH186.75اقتصاد بدخشان
A0121291AHMAD186.75اقتصاد بدخشان
A0108917ABDULMAJID186.75اقتصاد بدخشان
A0115978HEKMATULLAH HASHEMI186.75اقتصاد بدخشان
A0111378MIR AMIN UULL H186.75اقتصاد بدخشان
A0118968AHMAD VALY186.75اداره و پالیسی عامه ننگرهار
A0123913OBAIDULLAH186.75اداره و پالیسی عامه ننگرهار
A0115702MEENA186.75زراعت سمنگان
A0110297SHABNA186.75زراعت سمنگان
A0122395SHAFIULLAH184.5اقتصاد بدخشان
A0108848ABDULLAH184.5اقتصاد بدخشان
A0120969ZIAURAHMAN184.5اقتصاد بدخشان
A0106112MURAD ALI184.5اقتصاد بدخشان
A0131112BILALBA EK ZI184.5تکنالوژی کیمیاوی
A0118002TAZAGUL184.5زراعت فاریاب
A0116346MALIK JAN184.5اداره و پالیسی عامه ننگرهار
A0127409BAHEER184.5اداره و پالیسی عامه ننگرهار
A0124787FAIZAGHA184.5اداره و پالیسی عامه ننگرهار
A0131020SOHAILA184.5زراعت سمنگان
A0115104JAHAN TAB184.5زراعت سمنگان
A0134789FRIBA184.5زراعت سمنگان
A0100183ABDUL WARIS184.5
A0100224SHAMIL184.5
A0122418SAFAR SHAHI182.25اقتصاد بدخشان
A0119751HABIB AFG182.25زراعت فاریاب
A0128927RANA182.25زراعت سمنگان
A0128766NEGAH182.25زراعت سمنگان
A0129962NARGIS182.25زراعت سمنگان
A0100206SEDIQ182.25
A0119359ZABIULLAH180زبان و ادبیات پکتیا
A0126742AHMAD MODASER180زراعت فاریاب
A0128720SANAM180زراعت سمنگان
0100330NAJIBULLAH180
A0100421MASRA A180
A0100254PARISA180
A0125155ARSALAN RAHMANI177.75تعلیم و تربیه سرپل
A0110389ABDUL ALIM SEDIQ177.75تعلیم و تربیه سرپل
A0109239ZABI177.75تعلیم و تربیه سرپل
A0118531ALI ALI177.75تعلیم و تربیه سرپل
A0127961QUDRATULLAH HEDAYAT177.75تعلیم و تربیه سرپل
A0122326SHOKRAN177.75تعلیم و تربیه سرپل
A013177ABDUL GHAFAR177.75تعلیم و تربیه سرپل
A0132101ISLAMUDIN177.75تکنالوژی کیمیاوی
A0132216ABDULWALIATAL177.75ساینس ننگرهار
A0131525ZABI ALLAH177.75ساینس ننگرهار
A0121038A HAKIMI177.75ساینس ننگرهار
A0100216ABDULRAZAQ177.75
A0122602REZASHAH175.5تعلیم و تربیه سرپل
A0127984BILAL175.5تعلیم و تربیه سرپل
A0122855SHAHMAHAMMAD175.5تعلیم و تربیه سرپل
A0114207HADI175.5زبان و ادبیات پکتیا
A0126558ABDULLAH175.5تعلیم و تربیه سرپل
A0124557ASIL175.5تعلیم و تربیه سرپل
A0110182MUREED GHOWS175.5تکنالوژی کیمیاوی
A0122372ABDUL MUSAWER175.5علوم اجتماعی کابل
A0125477MOHAMAD AGMAL175.5ساینس ننگرهار
A0100297SHFAQ175.5
A0100260MUH HAKEEM175.5
A0100110TIMOR175.5
A0100259MARYAM175.5
A0127478SHAIEQ173.25زراعت هلمند
A0131641ALI REZA173.25تکنالوژی کیمیاوی
A0109768SEDIQ NAQERI173.25زراعت هلمند
A0125408MILAD173.25زراعت هلمند
A01 40ZABI AZIZI173.25تعلیم و تربیه بدخشان
A0111585QUDRAT ULLAH173.25ساینس ننگرهار
A0115035MOMINA173.25زراعت دایکندی
A0109906SADAF173.25زراعت دایکندی
A0129456NAZEERA173.25زراعت دایکندی
A0118922LAIQHDAD171زراعت هلمند
A0132538MAHADQASEEM171تعلیم و تربیه بدخشان
A0118899ZIA AHMADI171تعلیم و تربیه بدخشان
A0116484HASIB ULLAH171تعلیم و تربیه بدخشان
A0112482ABOBAKER171تعلیم و تربیه کندهار
A0116461MOHAMMAD JAFAR171ساینس ننگرهار
A0121797AZAL171زراعت دایکندی
A0100238FARHAD171
A0100385ABDUL OBAID171
A0100123LIMA JAN171
A0125362AHMAD ERFAN168.75زراعت هلمند
A0120716JAMIL RAHMAN168.75انجنیری معدن بلخ
A0125822AHMAD SHIRZI168.75انجنیری معدن بلخ
A0124442OBAIDULLAH168.75انجنیری معدن بلخ
A0132400EIAHA168.75تعلیم و تربیه دایکندی
A0131319LATIFA168.75تعلیم و تربیه دایکندی
A0113977MARWA BAHAR NOORZAI168.75تعلیم و تربیه دایکندی
A0100100HAMED168.75
A0100141FARZAD168.75
A0100346ZUHAL168.75
A0120440BAKTASH166.5زراعت هلمند
A0132469AHMAD166.5زراعت هلمند
A0111976EHSAN ULLAHQ166.5زبان و ادبیات پکتیا
A0132055ABDULL MUSAWER166.5زراعت هلمند
A0132285EDRIS RAWOFI166.5تعلیم و تربیه سمنگان
A0129985IMAM DAD166.5علوم اجتماعی کابل
A0115909ROHULLAH166.5تعلیم و تربیه سمنگان
A0171552KAZEM166.5تعلیم و تربیه سمنگان
A0112344EHSAN ALLAH166.5تعلیم و تربیه سمنگان
A0113448UMRAN166.5انجنیری معدن بلخ
A0124258RAHMAT ULLAH166.5انجنیری معدن بلخ
A0129387ALI166.5انجنیری معدن بلخ
A0125431MURSALEEN166.5انجنیری معدن بلخ
A0108664KUSAR166.5تعلیم و تربیه دایکندی
*100274KARIMDAD166.5
A0100233LAJM I R166.5
A0100118ABNAMUN166.5
A0100248AHMAD166.5
A0100181RAFEIA166.5
A0115656HASEEBULLAH164.25انجنیری معدن بلخ
A0130353SHAISTA164.25تعلیم و تربیه دایکندی
A1199032SADAF164.25تعلیم و تربیه دایکندی
A0126673BENAFSHA164.25تعلیم و تربیه دایکندی
A0100136FARKHUNDA164.25
A0132261MOHAMAD RUSTAM162زراعت هلمند
A0122234AMRDEN162زراعت هلمند
A0117887M RAMAZAN162انجنیری معدن بلخ
A0125293OBAID162تعلیم و تربیه کندز
A0121268AGEEL AHMAD162تعلیم و تربیه غور
A0123430OMID KHAN162تعلیم و تربیه سمنگان
A0117174FARZANA162تعلیم و تربیه دایکندی
A0123568KHATIRA162تعلیم و تربیه دایکندی
A0100215RAHMANI162
A0100381HAKMAT162
A0126305FERDAWS159.75زراعت هلمند
A0112459NORULHUDA159.75تعلیم و تربیه بامیان
A0130836MMNN159.75تعلیم و تربیه البیرونی
A0100191MASSOUD159.75
A0100249SAMANA159.75
A0121406IMAMUDDIN157.5تعلیم و تربیه بغلان
A01245 0AMIR157.5تکنالوژی کیمیاوی
A0128030ALI157.5زراعت پکتیا
A0129686FAZELHADI157.5تعلیم و تربیه کندهار
A0131871ABDULLAH157.5تعلیم و تربیه پکتیا
A0128329M M157.5تعلیم و تربیه کندهار
NARGES157.5تعلیم و تربیه لوگر
A0111194MARYAM157.5تعلیم و تربیه لوگر
A0100117KAKA GULL157.5
A0100311HAMED157.5
A0131687AHMAD QASIM155.25زراعت فاریاب
A0127892AZIZ RAHMAN155.25زراعت فاریاب
A0122579MGIHD155.25زراعت فاریاب
A0125339Z155.25تعلیم و تربیه لوگر
A0113862SPOZHMAI155.25تعلیم و تربیه لوگر
A0113793MUZHDA155.25تعلیم و تربیه لوگر
A0227340MARAJ153تعلیم و تربیه بغلان
A0127041HAMZA153زراعت فاریاب
A0100*94MANSOUR153
A0125500SAYED HABIB150.75زراعت پکتیا
A0119520SIBGHTULLHE150.75تعلیم و تربیه البیرونی
A0100295KHAIBER150.75
0100202GULZAMAN150.75
A0100371MURSAI150.75
A0127087KHARDMAND148.5زراعت پکتیا
A0128375MOHAMMAD HANIF148.5زراعت پکتیا
A0629035AHMAD SAMIMM148.5تعلیم و تربیه فاریاب
A0116208NASRAT AULLA148.5تعلیم و تربیه البیرونی
A0132446SAHAR148.5تعلیم و تربیه لوگر
A0100317RAHIMALLAH148.5
A0100235HASIBK148.5
A0112597ZAHIR AHMAD146.25زراعت پکتیا
A0126282MOHIBI BAHRUDDIN146.25زراعت پکتیا
A 116185ALI146.25زراعت پکتیا
A0127294AHMAD MONIR146.25تعلیم و تربیه فاریاب
A0113517MOHAMMAD HAMIN146.25تعلیم و تربیه فاریاب
A0112413AHMADPARWIZ146.25تعلیم و تربیه فاریاب
A0127363HAGIR146.25تعلیم و تربیه البیرونی
A0130813AZIZALLAH146.25تعلیم و تربیه البیرونی
A0125454MOHAMAD NASIM146.25تعلیم و تربیه البیرونی
A0126443AHMADMURSHID146.25تعلیم و تربیه البیرونی
A0132262RAIHAN146.25تعلیم و تربیه لوگر
A0117174ROYA146.25تعلیم و تربیه لوگر
A0100217TAMANA146.25
A0100299NEDA146.25
A0300202KAENAT146.25
A0116392ABDULQADIR144زراعت پکتیا
A0121383QEYAMUDDIN144زراعت پکتیا
A0130422MIRGUL144زراعت پکتیا
A0126788SAYED NASER144تعلیم و تربیه سمنگان
A0111125AMO144تعلیم و تربیه سمنگان
A0128904GULAZAR144تعلیم و تربیه لوگر
A0118117MUZHDA144تعلیم و تربیه لوگر
A1 00 275BALLE L144
A0132354BILALJIL141.75زراعت پکتیا
A0121843YASIR141.75تعلیم و تربیه بغلان
A0121222HASIBULLAH141.75تعلیم و تربیه بغلان
A0107836HAMID REZA141.75تعلیم و تربیه سمنگان
A0123797AMIR MALIK141.75تعلیم و تربیه سمنگان
A0114674MOHMMAD OMID141.75تعلیم و تربیه سمنگان
A0117611ZABI ZZZ141.75تعلیم و تربیه سمنگان
A0125086M M141.75تعلیم و تربیه سمنگان
A0100303MILAD141.75
A0121015ABDUL HADI139.5علوم وترنری فاریات
A0117864GHULAM JAILANI139.5تعلیم و تربیه سمنگان
A0124350ROMAN139.5تعلیم و تربیه کندهار
A0113591SALIHA139.5تعلیم و تربیه زابل
A0100323SAAH MAQSSOD139.5
A0100383FARZAD139.5
A0100306DAOD139.5
A0100357MUNIRA139.5
A0126719RAHMAT ULLAH137.25ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0122717OBAIDULLAH137.25تعلیم و تربیه بغلان
A0126834RAFI137.25تکنالوژی کیمیاوی
A0115127BEBEJAN137.25تعلیم و تربیه زابل
A0100225JABIR137.25
A0100309JUMA U DINE137.25
A0132009HAKIM135ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0109193SABAWOON135ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0127386ROMAL AHMAD135تعلیم و تربیه هلمند
A01291 4JOIN135تعلیم و تربیه هلمند
A0114897KHOWAJA ULLAH135تعلیم و تربیه هلمند
A0125937HALIM135تعلیم و تربیه هلمند
A0113724ASMA135تعلیم و تربیه زابل
A0121751ABRAHIM132.75ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0132193SALIH132.75ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0127156FASAL132.75ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0108319ALTAF132.75ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0129686SAMIM132.75تعلیم و تربیه غور
A0126972MOHAMMAD132.75تعلیم و تربیه هلمند
A0108135ABDUL WASAY132.75تعلیم و تربیه هلمند
A0108181IMAMUDDIN132.75تعلیم و تربیه هلمند
A0128881ZHENOS132.75تعلیم و تربیه زابل
A0100345AHMAD132.75
A0100343MOHAMMAD AJMAL132.75
A0100242MOHMAD NO AN132.75
A0121912FAISAL130.5ادبیات و علوم بشری فاریاب
FAISAL130.5تعلیم و تربیه هلمند
A0100301YOUSUF130.5
A0100273MUHAMMAD IQBAL130.5
A0100283AHMAD ELHAM130.5
A0100356SODABA130.5
A0126190SHIR AGHA128.25زبان و ادبیات پکتیا
A0 26 21ABDULLATIF128.25تعلیم و تربیه کندهار
A0108240KH MILAB128.25تعلیم و تربیه هلمند
A0100342MOHAMMADAIMAL128.25
A0123221BLAL126تعلیم و تربیه بغلان
A11 30790KHSLIL126علوم وترنری فاریات
A0125684ZUBAIR126زراعت وردک
A0127225AHMADMANSOUR126زراعت وردک
A0112333HOSNA126تعلیم و تربیه زابل
MARYAM126تعلیم و تربیه زابل
A0131986AHMAD123.75ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0116806ALI KHAN123.75ادبیات و علوم بشری فاریاب
*1 * 0*SD123.75تعلیم و تربیه غور
A0119709CENAN121.5ادبیات و علوم بشری فاریاب
A010 273SEYAD MOSTAFA121.5زراعت وردک
A01 9874MOHMMAD QAIS121.5زراعت وردک
A0131572BAHIES121.5زراعت وردک
A0121360SADAF121.5تعلیم و تربیه زابل
*412 *1AMIN119.25تعلیم و تربیه غور
A0121889ALI ELAHI119.25تعلیم و تربیه غور
A0111884SALIM119.25زراعت وردک
A0100354UNIQUE BAHMAN119.25
A0100222RASHED119.25
A0132423SAEEDA117تعلیم و تربیه زابل
A0100368ABDULALI117
A0129157ROQIA114.75تعلیم و تربیه زابل
A0 00308AB QAUME114.75
A0100318NABLL114.75
A0100327SADIA114.75
A0130284OZAIR112.5ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0100179FARDIN110.25
A0129226SAMARDIN108زراعت وردک
A0 00200SAFIULLAH 108
A0126029AHMAC IAN105.75ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0100266DADULLAH105.75
A0127915JAMSHID AGA103.5تعلیم و تربیه کندهار
A0117772FARID103.5زراعت وردک
A0126743NNNNN103.5تعلیم و تربیه کندهار
A0110504JAN BAGOM103.5تعلیم و تربیه زابل
A0129318ABDUL MAID101.25ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0100393AHMAD SEYAM99
A0126853MANSOR90
A0109538HAMID85.5تعلیم و تربیه کندهار
A0121889ZARAR AHMAD83.25تعلیم و تربیه غور
A0128122ABDULHAQ74.25تعلیم و تربیه هلمند
A0111056MOHAMMAD MOSTAFA60.75

مطالب مشابه