اگر [math]\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {A = \left\{ {0,1,2,3,4} \right\}}\\ {B = \left\{ {0,2,4,6,8} \right\}}\\ {C = \left\{ {1,5,6,7} \right\}} \end{array}} \right.[/math] باشند، تعداد عناصر اتحاد آنها را دریابید؟

در ابتدا باید اتحاد هر سه ست ویا ABC را دریابیم. طبق تعریف اتحاد ست ها، اتحاد سه ست فوق عبارت از ستی است که تمام عناصر هر سه ست در آنها شامل باشد. از عناصر تکراری صرف نظر شود. در سوال فوق A=0,1,2,3,4B=0,2,4,6,8C=1,5,6,7 و اتحاد آنها 0,1,2,3,4,5,6,7,8 میباشد. حالا تعداد عناصر آنرا حساب میکنیم که مساوی به 9 عنصر میباشد.

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست