سوال ۷۱ کتاب جیبی ۱

مطالب مشابه

1 Comment. Leave new

داکتر محمد شریف پاینده
22/02/2018 19:25
توجه کنید که 80 مقدار کُل نیست. در 80 لیتر تیل که 20 لیتر آب مخلوط شود مقدار کُل حاصل جمع هر دو مساوی به 100 میشود. حالا مقدار کُل 100 و مقدارهای جُز 20 و 80 اند. اگر فیصدی آب خواسته شده باشد در 100 لیتر فیصدی 20 لیتر را محاسبه کنید. اگر فیصدی تیل خواسته شود در 100 لیتر فیصدی 80 لیتر را محاسبه کنید. درینجا باید در 100 لیتر فیصدی 20 لیتر را محاسبه کنیم بخاطریکه فیصدی آب خواسته شده است. طریقه ساده طوری است که از 100 حصه 20 حصه مساوی به 20 فیصد میشود بناءً فیصدی آب باید %20 باشد اما میتوانید که از تناسب نیز استفاده کنید. برای حل این سوال فکر کنم که همان طریقه ذهنی کافی است بخاطریکه محاسبه نظر به 100 است و نظر به 100 محاسبه فیصدی بسیار آسان است و میشود به طور ذهنی آنرا محاسبه کنیم. بطورمثال: در 100 حصه فیصدی 4 مساوی به %4 و در 100 حصه فیصدی 80 مساوی به %80 میباشد.
پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست