[math]5\left[ {1 – \frac{3}{{4 – \frac{1}{4}}}\left( { – 3} \right)} \right] = ?[/math]

برای حل این سوال در ابتدا عملیه غیرواجب \(4 – \frac{1}{4}\) را انجام میدهیم.

5134143=5131543

حالا کسرالکسر \(\frac{3}{{\frac{{15}}{4}}}\) را ساده می سازیم.

\(5\left[ {1 – \frac{{\frac{3}{1}}}{{\frac{{15}}{4}}}\left( { – 3} \right)} \right] = 5\left[ {1 – \frac{{3 \times 4}}{{1 \times 15}}\left( { – 3} \right)} \right] = 5\left[ {1 – \frac{{12}}{{15}}\left( { – 3} \right)} \right]\)

در این مرحله بازهم عملیه غیرواجب \(1 – \frac{{12}}{{15}}\) را انجام ندهید. در ابتدا باید بخش \( – \frac{{12}}{{15}}\left( { – 3} \right)\) را ساده سازید. برای این منظور علامه های منفی را باهم ضرب کنید و 3 را با 15 اختصار کنید.

5112153=51+125

حالا عملیه غیرواجب را انجام میدهیم.

51+125=5175=17

در اخیر 5 با 5 اختصار شده است.

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست