این مجموعه سوالات شامل 70 سوال حساب و الجبر، 60 سوال مضمون کیمیا، 50 سوال مضمون مثلثات، 98 سوال مضمون فزیک و 60 سوال مضمون هندسه میباشد. این مجموعه سوالات برای دانش آموزان صنوف کوتاه مدت آماده شده بود و آنرا برای همه عزیزان به دانلود گذاشتیم. از لینک ذیل میتوانید مجموعه سوالات را دانلود کنید.

مجموعه 338 سوال

مطالب مشابه