این کارخانگی شامل سوالات آیینه های مستوی، محدب و مقعر میباشد. جواب درست هر سوال در قسمت پایین صفحه نشانی شده است. برای دانلود فایل سوالات لینک ذیل را کلیک کنید.

مطالب مشابه

فهرست