اگر [math]\frac{{P\left( {x – 2} \right)}}{{Q\left( {x + 2} \right)}} = {x^2} – x + 4[/math] باشد، قیمت [math]P\left( 1 \right)[/math] را دریابید؟

در \(\frac{{P\left( {x – 2} \right)}}{{Q\left( {x + 2} \right)}} = {x^2} – x + 4\) یک قیمت را وضع کنید تا \(P\left( 1 \right)\) حاصل شود. به دو طریقه میتوانید عدد مورد نظر را که باید وضع کنید دریابید.

طریقه ذهنی: در سوال \(P\left( {x – 2} \right)\) داده شده است و اگر 3 وضع شود \(P\left( 1 \right)\) حاصل میشود.

طریقه دوم: \(P\left( 1 \right)\) خواسته شده است و در سوال \({P\left( {x – 2} \right)}\) وجود دارد. \(P\left( {x – 2} \right) = P\left( 1 \right)\) وضع کرده و در معادله \(x – 2 = 1\) قیمت x را دریابید که 3 میشود. حالا 3 را در مساوات داده شده وضع کنید. یاد تان باشد که \(Q\left( 5 \right) = 1\) در مراحل آخر حل سوال کار می آید و حالا فقط متوجه دریافت \(P\left( 1 \right)\) باشید. بجای x عدد 3 را وضع کرده تا \(P\left( 1 \right)\) دریافت شود و در مراحل آخر سوال یاد تان باشد که بجای \(Q\left( 5 \right)\) عدد 1 را وضع میکنیم.

\(\frac{{P\left( {x – 2} \right)}}{{Q\left( {x + 2} \right)}} = {x^2} – x + 4 \to \frac{{P\left( {3 – 2} \right)}}{{Q\left( {3 + 2} \right)}} = {3^2} – 3 + 4 \to \frac{{P\left( 1 \right)}}{{Q\left( 5 \right)}} = 9 – 3 + 4 \to \frac{{P\left( 1 \right)}}{1} = 10 \to P\left( 1 \right) = 10\)

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست