مثلثات

اگر طول ثانیه گرد یک ساعت 6CM باشد در 40 ثانیه چند سانتی متر فاصله را طی میکند

مطالب مشابه

1 Comment. Leave new

  • داکتر محمد شریف پاینده
    14/09/2017 17:26
    در ابتدا زاویه ایکه در 40 ثانیه طی میشود را به واحد رادیان دریابید. در سوال قبلی زاویه ایکه در 40 ثانیه توسط ثانیه شمار طی میشود را محاسبه کرده ایم و اگر ضرورت باشد در لینک ذیل آنرا مشاهده کنید. تبدیل 40 ثانیه دوران ثانیه شمار به رادیان حالا فاصله طی شده را در رابطه (S = R cdot theta ) دریابید. در این رابطه زاویه تیتا را به واحد رادیان وضع کنید که در لینک فوق محاسبه شده است و (frac{{4pi }}{3}) حاصل شده است. بجای شعاع طول ثانیه شمار را وضع کنید که 6 سانتی متر میباشد. S را محاسبه کنید که عبارت از فاصله طی شده میباشد. S به مفهوم قوس طی شده نیز میباشد و همچنان به مفهوم فاصله طی شده نیز میباشد. (begin{array}{l}S = R cdot theta to S = 6cm cdot frac{{4pi }}{3}\\S = 2cm cdot 4pi to S = 8pi cmend{array}) درصورتیکه در جواب (8pi cm) نباشد (pi = 3.14) وضع کنید.
    پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست