امتحان کتاب پشتو صنف یازدهم

امتحان های پشتو

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

1. په پښتو شاعرۍ که د هندی سبک ایښودونکی څوک و:
2. په پښتو ژبه کې د مسجع نثر بڼست ایښودونکی څوک دي:
3. د بیان لغوي معنا:
4. "مقصود المؤمنین" چا لیکلی دی:
5. "خیالي دنیا" د چا اثر دی:
6. تشبیه د اداتو له مخې په کوم ډولو ویشل شوی ده:
7. د پښتو سیند قاموس مؤلف څوک دي:
8. د "بهارستان افغاني او شکرستان افغاني" په نامه کتابونه چا لیکی دي:
9. "یوسف او زلیخا" د چا اثر دی:
10. د پښتو ژبې لومړنی نثري کتاب "د سالو وږمه" د چا اثر دی:
11. د پښتو ژبي د اوسني نثر بڼسټ ایښودونکی دی:
12. "بله ډیوه" د چا اثر دی:
13. سلیمان ماکو د چا زوی و:
14. په دې بیت کې "تورې زلفې، شنه خالونه، سره رخسار --- شنه توتیان دي سره ګلونه تور ښامار" مشبه به په نښه کړی:
15. د "تاړاک" لغت سمه معنا په نښه کړۍ:
16. د "ښیګنه" لغات ضد معنا کومه یوه ده:
17. .................. هغه تشبیه ده چې په شاعرانو کې خورا زیات استعمال ولري.
18. ملنګ جان په څو کلنې کې شعر ویل شروع کړ:
19. د ملنګ جان د زیږیدنی نیټه په نښه کړئ:
20. دا شعر " دا زموږ زیبا وطن --- دا زموږ لیلا وطن " د چا دی:
21. "لوړ خیالونه او ژور فکرونه" د چا اثر دی:
22. تشبیه څو رکنونه لري:
23. هغه شی چې تشبیه کیږي په کوم نوم یادیږي:
24. "فراقنامه" د چا اثر دی:
25. ډرامه څو برخې لري:

که چیرته غواړی د آزموینې پایله ووینی په ثبت او پایله باندی کلیک وکړئفهرست

you're currently offline