امتحان کتاب دری صنف دوازدهم

امتحان های دری

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

1- امیر علی شیر نوایی پس از فراغت از تحصیل در سن 35 سالگی از سمرقند به کجا رفت:
2- یکی از شاعران زیر را بنام "شاعر آینه ها" می شناسند:
3- میرزا عبدالقادر بیدل در کنار میرزا قلندر به یکی از دانشهای زیر آشنایی لازم را کسب کرد:
4- معنای دقیق واژه (واکنش) را دریابید:
5- پسوند اسم معنا در پیوستن با مصوت "ها" و "های غیر ملفوظ" چند شکل دارد:
6- میرزا عبدالقادر بیدل بعد از وفات پدر، مدرسه را رها کرده و تحت آموزش کدام یک از اشخاص ذیل قرار گرفت:
7- امام بخاری کتاب صحیح بخاری را در چند سال تکمیل کرده است:
8- بنیانگذار مکتب ریالیزم کیست:
9- معنای دقیق واژه (اختر) عبارت است از:
10- کدام یک از آثار زیر مربوط به عبدالقادر بیدل میباشد:
11- متضاد معنای واژه (آمیخته) از این قرار است:
12- عبدالحی حبیبی در یکی از ولایات زیر کشور ما به دنیا آمده است:
13- نخستین شاعری که شعر نو را در افغانستان سرود یکی از اینهاست:
14- (عیار دانش) نام دیگر یکی از کتابهای ذیل میباشد:
15- معنای (نهضت) عبارت است از:
16- (افسانه های بید پای) نام دیگر کدام یکی از کتابهای ذیل است:
17- اثر مشهور نظامی عروضی سمرقندی یکی از گزینه های ذیل است:
18- بیت (گر تو می خواهی مسلمان زیستن --- نیست ممکن جز به قرآن زیستن) را یکی از شاعران ذیل سروده است:
19- میرزا قلندر چه نسبت با بیدل داشت:
20- محل تولد امیر علی شیر نوایی عبارت است از:
21- اشعار کلاسیک دری دارای وزن:
22- در یکی از سده های ذیل داستان کوتاه در کشور ما رایج گردید:
23- جمشید شعله در سرایش شعر از کدام سبک پیروی میکرد:
24- خواجه عبدالله انصاری در کدام سال تولد گردیده است:
25- نام اصلی کتاب "چهار مقاله" چه می باشد:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.فهرست

you're currently offline