امتحان کتاب دری صنف یازدهم

امتحان های دری

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

1- در یکی از مقطع های تاریخ کشور ما، ورود زنان به عرصه فرهنگی به تدریج افزایش یافت:
2- مد و جذر از اهتزازات آب بحر است که به اثر قوای ذیل تولید میشود:
3- کتاب (ارمغان جوانی) متعلق به یکی از نویسنده گان کشور ماست:
4- اندرز (آنچه هستید شما را بهتر معرفی میکند تا آنچه میگوئید) از گفته های کیست:
5- مشبه به:
6- تاریخ نویسان یکی از نخبه های فرهنگی زیر را (بیهقی ثانی) لقب داده اند:
7- از میان آثار تولستوی محسوب میشود:
8- آوردن لفظ به اندازه معنا که برای رسیدن مقصود گوینده مناسب باشد، یکی از گزینه های زیر است:
9- یکی از شاعران مشهور سبک هندی است:
10- آوردن لفظ اندک برای معنای بسیار که باعث رسایی سخن گردد، بنام یکی از گزینه های زیر یاد میشود:
11- در مصراع (همچو روی عاشقان بینم به زردی روی باغ) وجه شبه کدامست:
12- متضاد واژه (ایجاز) را دریابید:
13- مباحث علم بیان به طور مکمل عبارت است از:
14- مکتب مستورات در کدام سال بنام لیسه ملالی تغییر نام داد:
15- مکتب مستورات در کدام سال گشایش یافت:
16- کدام یک از گزینه های ذیل از مشهور ترین شاعران و بنیانگذاران ادبیات مدرن روسی میباشد:
17- مولانا خال محمد خسته در سن چند سالگی به منظور اکمال تحصیلات خود به هندوستان رفت:
18- زادگاه نظامی کدام شهر بوده است:
19- کتاب (المعجم فی مغاییر اشعار العجم) اثر یکی از اینهاست:
20- در تشبیه موکد:
21- فولکلور به چند بخش تقسیم شده است:
22- نقش زنان در ادبیات ما به نام یکی از این چهره های فرهنگی آغاز می یابد:
23- یکی از دانشمندان مشهور عالم اسلام که در علوم طب و فلسفه شهرت جهانی داشت، عبارت است از:
24- یکی از آثار تولستوی به شمار میرود:
25- سخن موزون یا آهنگدار که تصویر پردازی هنری آن موجب خیال انگیزی در ذهن شود، یکی از گزینه های زیر است:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.فهرست

you're currently offline