امتحان کتاب دری صنف یازدهم

امتحان های دری

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

1- معنای صحیح و درست لغت (خلخ) را دریابید:
2- مکتبی که در آن تک بیت اساس کار غزل است، کدام یکی از اینهاست:
3- یکی از شاعران زیر ملقب به جمال الدین بود:
4- کتاب (لیلی و مجنون) اثر یکی از شاعران زیر است:
5- در مصراع (همچو گلبرگ طری هست وجود تو لطیف) جزء (وجود تو) یکی از گزینه های زیر است:
6- در مصرع (همچو چشم سوزنی شکل دهانش) ادات تشبیه را دریابید:
7- زبانی که پس از شیوع اسلام در خراسان؛ و با تغییر الفبا و آشنایی مردم با زبان عربی، غنای بیشتر یافت، یکی از اینهاست:
8- چرسی بودن در فرهنگ ما معادل:
9- سخن رسا و شیوا را میگویند:
10- موضوعات اشعار غنایی عبارت است از:
11- بیت (به نرمی تند خویان را ذلیل خود توان کردن --- کند خاکستر آخر زیر دست خویش اخگر را) یکی از این شعرا سروده است:
12- متضاد معنای لغت (حزین) را دریابید:
13- مولانا خال محمد خسته جهت اکمال تحصیل چند سال در هندوستان باقی ماند:
14- مباحث علم بیان به چند بخش تقسیم شده است:
15- متضاد واژه (ابتذال) را دریابید:
16- از چهار کتاب ذیل یکی آن متعلق به حکیم نظامی گنجوی میباشد:
17- مترادف واژه (الغیاث) است:
18- متضاد واژه (موازی) یکی از اینهاست:
19- تذکره (معاصرین سخنور) مربوط یکی از این نخبه هاست:
20- معنای لغت (ارج) را دریابید:
21- نامه های باز دارنده، نامه هاییست که:
22- (تهذیب الاخلاق) اثر کیست:
23- مترادف کلمه (جبن) را دریابید:
24- متضاد واژه (افول):
25- نخستین دیوان شعری و اثر چاپی مولانا خال محمد یکی از این ها است:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.فهرست

you're currently offline