نتایج امتحان تابع ۱۳۹۶

نتایج امتحانات ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهاسمولدنمره
1نعمت اللهحاجی روح الله100
2حسن المابمحمد باور100
3احمد زاکرمحمد شاه100
4سید شهیرسید رحمت الله100
5خیر اللهحضرت نور100
6احمد فیصل نظر محمد 100
7حبیب الرحمنفضل الرحمن100
8مشتاق احمد عبدالرزاق100
9سنگرمحمد عارف100
10محمد ذکیمحمد داود100
11شفیق اللهسید عزت الله100
12سید عابدسید رحمت شاه100
13سمیع اللهالله داد100
14ربیع اللهذبیح الله100
15امان اللهحبیب الله100
16عبدالباعثهمایون100
17محمد داودغلام ممتاز100
18خواجه محمد یوسفخواجه محمد مقصود100
19احمد جوادبابه جان100
20محمد عمرانبابه جان100
21حسناغبدالروف100
22فرحتسید شبیر100
23عایشهمحمد ابراهیم100
24آرزومحمد دامان100
25سحرجانعبدالهادی100
26بشراعبدالطیف100
27مزدهعبدالله100
28سودابهعبدالشکور100
29زحلوحیدالله100
30فروتنعزیز احمد 98
31علیبرت علی98
32بریالیرحم خدا98
33مشتاق حسینپاینده باقی98
34احمد آرششاه محمد98
35نجیب اللهعزیز الله98
36رستم خانحکیم خان98
37احمد شاهسید المتین98
38احمد مزملاخپلواک98
39نور علیعبدالنبی98
40مشتاقمحمد ضیا98
41عمیرنظر محمد 98
42محمد حارثمحمد انیس98
43نثار احمدعبدالقهار98
44حارثشاه محمد98
45خواجه حسیب اللهخواجه دل آغا98
46علیعبدالقیوم98
47جهانسراج الدین98
48مسعودمحمد داود98
49یمادل آقا98
50فرشادعبدالطیف98
51مطیع اللهفضل الرحمن98
52مسیح اللهصفی الله98
53محمد مسیعمحمد عظیم98
54احمد رشاداحمد جان98
55پیروز احمد شمس الدین98
56جهان زیبزرخان98
57سید رامینسید جلال98
58محمد عظیمغلام دستگیر98
59محمد عیسیغلام سخی98
60شعیبمحمد حلیم98
61محمد یونسفضل حکیم98
62احمد نویدنور احمد98
63اکبر شاهقادر شاه98
64مختار حسینغلام محی الدین98
65حکمت اللهمحمد بشیر98
66ندیمعبدالقدیر98
67امین اللهخیر جان98
68محمد طیبعبدالروف98
69شفیع اللهامین الله98
70میر احمد اللهمیر عنایت الله98
71محمد سلطان محمد امان98
72غلام ابوبکرغلام محمد 98
73محمد عبدالعلی98
74احمد حارثمحمد حسین98
75رشیدرحمت خان98
76ضیاملرحمت خان98
77عبدالقیومگل آقا98
78مدینهعبدالرشید98
79فروتنعزیز احمد98
80قدسیهسید حسین98
81عاطفهمحمد امین98
82صدفمیر محمد شریف98
83بهشتهمحمد احسان98
84سکینهاقبال98
85زهرامحمد آصف98
86طوباعبدالواحد98
87لیلی بهارمحمد محفوظ98
88شکیبامیرویس98
89مژگانمحمد منیر98
90نفس گلدولت98
91حمیدهعبدالصمد98
92فروزانحسیب الله98
93ثریاعبدالله98
94خاتونعبدالرازق98
95فروزانمحمد علی98
96معصومهیعقوب علی98
97هدیهمحمد قاسم98
98صدفاحمد جاوید98
99فوزیهجمعه گل98
100مسرتعبدالعریر98
101نسا یاسمینعتیق الله98
102روبینامحمد رفیق98
103محمد منیر محمد نور96
104امین اللهمحمد دین96
105علی سیناحفیظ الله96
106محمد ادریسلعل محمد96
107فرشید فخرالدین96
108عباد اللهمحمد زکریا96
109شریف صادق96
110احسان اللهغیاث الدین96
111سید باسطسید بهاوالدین96
112مقیمسردار96
113احمد باسطاحمد طارق96
114محمد اقبالمحمد افضل96
115روح اللهمحمد قادر96
116اسلام الدینغلام محی الدین96
117فردوسناصر بیک96
118یرسلمحمد زلمی96
119سلیمانمحمد اسماعیل96
120محمد نسیمعبدالکریم96
121احمد نبیلمحمد علی96
122جمیلهمحمد نعیم96
123فاطمهحسیب الرحمن96
124فیروزهعبدالجبار96
125ساجدهشیدا96
126مریمعبدالحی96
127ماه فروزانمحمد مرزا96
128اسماعطاالحق96
129محمد رحیم محمد عمر94
130عبدالبشیرعبدالهادی94
131احمند ذکیمحمد عمر94
132شبیرمحمد مایل94
133محمد ظریفکته بیگ94
134حکمت اللهخلیل الرحمن94
135ظفرمحمد سلیم94
136محمد شعیبحاجی امور داد94
137احمد بلالمحمد یعقوب94
138امان ظاهر94
139سید شکران سید غفران94
140جمشیدسخی94
141محمد سیلابپاینده محمد94
142شریفهصفر94
143ملالیباروز94
144آرزوغلام الدین94
145مزدهعنایت الله94
146یاسمینمحمد عظم94
147ثنا اللهخان شیرین92
148محمد ریاضمحمد یسف92
149سید فهیمسید قاسم92
150خدا دادامیر جان92
151زلگیمحمد شریف92
152محمد ندیمعبدالعلیم92
153غلام حسنمحمد عزیز92
154احمد ولیدمحمد داود92
155محمد هارونعبدالسلام92
156عابدمحمد آجان92
157سوریهمحمد92
158محبوبهعبدالمقیم92
159بهشتهعبدالرحیم92
160مدیحهعبدالمتین92
161ناهیدمحمد جمعه92
162باصرهرحمت الله92
163حدیثه فروزانعبدالشکور92
164انیسهاحمد الدین92
165سید نزیرسید حشمت الله90
166خواجه عنایت اللهخواجه وحید الله90
167ساداتمحمد شفیع90
168احمد باسطدل آقا90
169محمد یوسفعبدالظاهر90
170مصطفیعبدالمتین90
171فیصلمحمد آصف90
172عبدالحسیبعبدالحبیب90
173عبدالقدیرغبدالصابر90
174نصرت اللهغلام ربانی90
175محمد اجملمحمد افضل90
176محمد ایملمحد افضل90
177میلاداکبر90
178مرغلریعبدالمقیم90
179فلورانسفواد90
180ادیبهبابه جان90
181فرشتهغلام ربانی90
182سحر محمد نعیم90
183سارهمحمد طاهر90
184میلاد محمد فاروق88
185محمد فرزانمحمد یاسین88
186مطیع اللهمحمد سعید88
187همایونمحمد قدم88
188واعظغلام سرور88
189مجتبیعبدالحکیم88
190داد علیفیض علی88
191امیر احمد 88
192امیداحمد 88
193عبادتعبدالطیف88
194نثاراحمددولت خان88
195سلیمهعلی نظر88
196زحلنوید88
197خجستهعبدالخلیل88
198تمنا محمد هادی88
199احمد شاهغلام جیلانی86
200حسیب اللهگل آقا86
201امیر خانامیر محمد 86
202محمد محسنالله محمد86
203احمد مبشرغلام فاروق86
204امید اللهمحمد حلیم86
205محمد نعیمعبدالکریم86
206کاملهخادم علی86
207ظریفهمحمد آلش86
208ظاهرهعبدالحبیب86
209فرخندهامان الله86
210نوید اللهجان آغا84
211عبدالباسطعبدالغفور84
212محمد فایزمحمد فاروق84
213احمد فرزادمحمد مهدی84
214منصور جلالمحمد داود84
215مهدیعبدالمتین84
216نصر من اللهمحمد زمان84
217فرهادامان الله84
218مروه بهارنعمت الله84
219یسرامحمد یوسف84
220ایمل محمد ناظم82
221حبیب الله عوض82
222سید ناصرسید عاقل شاه82
223اکملمحمد جان82
224محمد عمرانمحمد نعیم82
225گل احمد گل پادشاه82
226میوندمحمد قسیم82
227ذبیح اللهسخی محمد82
228عبید اللهعتیق الله82
229زلیخاقربان علی82
230سعیدهغلام فاروق82
231حاسناتمحمد نظیف82
232انقلاب الدینغلام الدین80
233سید علیمحب علی80
234شاپور خانالله محمد 80
235سید عقیلسید عبدالرحیم80
236حسیب اللهمحمد اشرف80
237سلیمانعبدالرحمن80
238آرزومحمد نعیم80
239سجیهمحمد علی80
240سحراحمد جاوید80
241انوشهمحمد داود80
242فرحنازجان آقا80
243مهدیعبدالرقیب78
244منیر احمد عبدالحفیظ78
245جاویدغلام حیدر78
246احمد اللهمحمد سالم78
247امجد علیاحمد آخان78
248پروینغلام صدیق78
249فیروزهعبدالاحمد78
250بهارعبدالشکور78
251شایستهسید آقا78
252علیطاهر76
253ثوابعلی رضا76
254نور اللهحاجی نصر الله76
255نثار احمدعبدالبصیر76
256ساحلگل احمد 76
257نگینعظمت76
258شبنملیاقت علی76
259سونیاگل محمد76
260زحلعبدالصبور76
261نور الدینشجاع الدین74
262نصرت اللهعبدالله جان74
263صفر محمدمحمد مراد 74
264تمنامحمد عالم74
265داریوشعبدالمعروف72
266نعمت اللهرحمت الله72
267محمد تمیمعزیز احمد 72
268عبید اللهعبدالبصیر72
269.......72
270رشادامان الله70
271احمد نویدمحمد یاسین70
272شریف محمد طاهر70
273گل عالمسید کریم70
274صدف عبدالغفار70
275لایق دادپیر داد68
276نصیر احمدنور احمد68
277عبید اللهعبدالله68
278محمد رفیقشیر محمد68
279علیامیر الله68
280ربابهرضوان68
281حریرمحمد نعیم68
282نثار احمدجهانگیر66
283علی خانامر الدین66
284شایقزمری66
285محمد عقیلغلام نبی66
286صابرهحیات الدین66
287زهراسخی داد66
288محمد علیمحمد نبی64
289انیلمرتضی64
290عبدالوارثمحمد سلیمان64
291منیزهغلام دستگیر64
292امام دادشیردل62
293فرهادرسول خان60
294روح اللهحسیب الله60
295احمد ضیاخادم علی60
296سید عباسسید اسماعیل60
297ولیدعبدالقدوس60
298احمد عرفانعبدالروف60
299تمیممهر علی60
300نوید اللهعبدالقیوم60
301عاطفهاسلام الدین60
302صدفمحمد نعیم60
303صباعبدالبصیر60
304زحلنورالله60
305پرینازجان آقا60
306مجیب اللهعبدالله58
307میلاد محمد فهیم56
308رحمن الدینجلال الدین56
309لایق دادعبدالرحیم56
310مرزا علیجمعه گل56
311مصطفیعبدالرزاق56
312زهراعبدالرحمن56
313محمد یاسینمحمد طاهر54
314عمرغلام فاروق54
315مژدهعبدالواحد54
316عبدالرحیمعبدالوهاب52
317عبدالواسععبدالقدوس52
318بهشتهگل آقا52
319اسمامحمد عاصم52
320امام الدینبرهان الدین50
321احمد فواداحمد بشیر48
322سیراسحاق48
323کائناتاسدالله48
324سید حسیب اللهسید محمد یوسف46
325امین اللهعبدالمجید46
326سارهمحمد سرور46
327یلدامحمد داود46
328منصورگل آقا44
329رامینشیرین آغا44
330عظیم الدینسراج الدین44
331صاحبهاحمد خان44
332برهانقاسم42
333فردوسغلام سرور42
334احمد ولیداحمد جاوید40
335محمد حکیممحمد عالم40
336عبداللهشاه محمود40
337عبدالبصیرعبدالقادر36
338بسیمنهحیات الله36
339وژمهمحمد رفیع36
340مینهحبیب الله36
341سجادعلی30
342بابه مجیدبابه صیام30
343عبدالحمیدعبدالصابر30
344مصورقاسم30
345محد آرینمحمد افضل30
346هیلیشیر محمد30
347عبدالله سیدی28
348نجمااحمد خالد28
349آمو جانعبدالصمد 26
350سیف الدینشهباز20
351محمد عمرانمحمد عثمان14
فهرست

you're currently offline