نتایج امتحان دری صنف دوازدهم ۱۳۹۶

نتایج امتحانات ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شماره نامنام پدرنمره
1فرحنارجان آقا100
2جهان زیبزر خان98
3میر احمد اللهمیر عنایت الله98
4زلگیمحمد شریف98
5محمد یوسفعبدالظاهر98
6غلام ابوبکرغلام محمد 98
7فردوسناصر بیک98
8سید باسطسید بهاوالدین98
9سنگرمحمد عارف98
10سلیماناورنگ زیب98
11بریالیرحم خدا98
12سید رامینسید جلال98
13ذبیح اللههمایون98
14سلیمانمحمد اسماعیل98
15حسن المابمحمد باور98
16محمد اکرام سرور خان98
17مهدیعبدالرقیب98
18احمد یوسفاحمد جاوید98
19احمد رامینعبدالمتین98
20حکمت اللهمحمد بشیر98
21حسنیهعبدالعزیز98
22پتونیعبدالرحمن98
23فروزان حبیب الله98
24انوشهمحمد داود98
25سحر جانعبدالهادی98
26مدیهاحمد ولی98
27حامد اقبالغلام رسول96
28احمد حارثمحمد حسین96
29محمد ادریسلعل محمد96
30احمد ندیمعبدالستار96
31محمد عظیمغلام دستگیر96
32حارث مرتضیشاه محمد 96
33محمد مرزانمحمد یاسین96
34ثنا اللهخان شیرین96
35عبدالحسیبعبدالحبیب96
36نعمت اللهحاجی روح الله96
37مختار حسینغلام محی الدین96
38محمد ندیمعبدالعلیم96
39عبدالهادیشاه محمود96
40ولیدعبدالقدوس96
41عبدالبشیرعبدالهادی96
42محمد سیلابپاینده محمد 96
43علی برات علی96
44امین اللهمحمد دین96
45فاخرهرحیم الدین96
46لیلی بهارمحمد محفوظ96
47مرسلعبدالهادی96
48پلوشهعجب گل96
49معصومهیعقوب علی96
50فروزان محمد علی96
51مهدیهمحمد یونس96
52احمد جوادبابه جان96
53آرزوجان محمد96
54مریمعبدالقدوس96
55پاکیزهاحمد ولی96
56مژده سحرعبدالله96
57احمد ذکیمحمد عمر94
58مطیع الرحمنفضل الرحمن94
59روح اللهمحمد قادر94
60نثار احمدعبدالقهار94
61رستم خانحکیم خان94
62اجمیرفقیر محمد 94
63محمد جوادسید محمد 94
64محمد عرفانمحمد حکیم94
65احمد راشدلطف الله94
66احمد شاهعبدالمتین94
67یلدا ساداتسید حمید 94
68روزیتافواد94
69آزیتافواد94
70نیلوفرذبیح 94
71آرزوغلام الدین94
72شیلامحمد هاشم94
73فاطمهسید عادل شاه94
74محمد داودغلام ممتاز94
75پیمانهمحمد اکرم94
76عبدالباسطعبدالغفور92
77عبید اللهعتیق الله92
78محمد طیبعبدالروف92
79احسان اللهنجیب الله92
80احمد آرششاه محمد 92
81احمد فوادسلطان محمد 92
82خوشحالامیر محمد 92
83اکلیلمحمد ابراهیم92
84محمد ظریفکته بیگ خان92
85نجیب اللهعزیز الله92
86محمد شعیبمحمد شفیق92
87سید بارزسید بهاوالدین92
88عثمانعبدالله92
89احمد فرهادسید محمد 92
90سید خانعبدالوصیل92
91صبغت اللهسید آجان92
92محمد بصیرعبدالاحمد 92
93فاطمهحبیب الرحمن92
94خجستهشاه ولی92
95انیسهاحمد الدین92
96مریمعبدالحی92
97سودابهعبدالشکور92
98امیر خانقسمت نور90
99حکمت اللهخلیل الرحمن90
100احمد نویدمحمد یاسین90
101ندیمعبدالقدیر90
102احسان اللهغیاث الدین90
103عبدالباعثهمایون90
104عایشهمحمد نعیم90
105نگیتاغلام نبی90
106آرزومحمد دامان90
107ثریاعبدالله90
108ماه فروزانمحمد مرزا90
109محمد عمرانبابه جان90
110خواجه محمد یوسفخواجه محمد مقصود90
111پرینازجان آقا90
112زهراعبدالرحمن90
113سحرمحمد نعیم90
114کفایت اللهعبدالحافظ88
115وحید اللهعبدالشکور88
116سید شکرانسید غفران88
117فیصلالله داد88
118تمیم اللهامین الله88
119میر امین اللهمیر نعمت الله88
120محمد رفیقشیر محمد88
121شفیع اللهامین الله88
122زحلغلام صدیق88
123زهراسخی داد88
124مهر افرونمحمد ایاز88
125فاطمهذبیح الله88
126وحید اللهعبدالربی86
127میلادنثار احمد 86
128احمد ایرجعبدالفتاح86
129رامینعبدالحق86
130محمد عقیلغلام نبی86
131مقدرعزیز الله86
132فهیمغلام زبیر86
133محمد میلادمحمد معصوم86
134فروتنعزیز احمد 86
135ربابهرمضان86
136باصرهعبدالجمیل86
137سحرخان زمان86
138کوثرعبدالعلی86
139زینبمحمد حسین86
140مریمحسین داد86
141سجیهصمد علی86
142اکبر شاهقادر شاه84
143نبیلمحمد نور84
144احمد ولیدمحمد داود84
145احمد عرفانعبدالروف84
146علیعبدالقیوم84
147ثوابعلی رضاه84
148بلالعبدالخالق84
149محمد یونسفضل حکیم84
150محمد عبدالعلی84
151انصار غلام حضرت 84
152خدا دادجمعه خان84
153محمد عمرانمحمد نعیم84
154اکملمحمد جان84
155اسلام الدینغلام محی الدین84
156گل احمد گل پادشاه84
157فرهادرسول خان84
158سید نذیرسید حشمت الله84
159ایملمحمد ناظم84
160ثمینه محمد عالم84
161تمنامحمد هادی84
162ادیبهبابه خان84
163نوید اللهجان آغا82
164ذکیامان الله82
165مصطفیهزار میر82
166سادات محمد شفیع82
167محب اللهعنایت الله82
168هاجرهسریف 82
169منورهمحمد عزیز82
170زینتمحمد شاه82
171نیگینعظمت 82
172راحیلمحمود شاه82
173حدیثه فروزانعبدالشکور82
174نفس گلدولت82
175حامدریدی گل80
176فردوسغلام سرور80
177حسیب اللهعبدالجلیل80
178عبدالقیومگل آقا80
179عبدالقدیرعبدالصابر80
180کائناتاسدالله80
181صمیهعبدالرحمن80
182مهریهمحمد کبیر80
183تمنامحمد قاسم80
184یاسمینمحمد عظیم80
185اسمآعطاالحق80
186مریمغلام سخی80
187صباعبدالبصیر80
188منژهغلام دستگیر80
189حمیرامحمد نعیم80
190ظاهره مسکاعبدالمجیب80
191روحینامیرانجام الدین80
192بشراعبدالطیف80
193مسرتعبدالفرید80
194سارهمحمدطاهر80
195رامینقیس78
196نعمت اللهرحمت الله78
197احمد ضمیرفضل الله78
198احمد باسطدل آقا78
199روح اللهنور آغا78
200بنفشه محمد احسان 78
201نازیلامحمد کبیر78
202عبدالمنیرعبدالصابر78
203شبنملیاقت علی78
204نسا یاسمینعتیق الله78
205خدا دادامیر جان76
206نثار احمدعبدالبصیر76
207احمد ذکیمحمد داود76
208محمد تمیممحمد عظیم76
209عنایت اللهمحمد طاهر76
210عتیق اللهسراج الدین76
211عبید اللهعبدالله76
212رحمت اللهنجیم خان76
213منصورذکریا76
214سلیمانعبدالناصر76
215حشمت اللهعبدالودود76
216عادلهمحمد حسن76
217رشیدرحمت خان76
218حریر76
219فرحندهامان الله76
220جاویدغلام حیدر74
221محمد فایزمحمد فاروق74
222خیر اللهحضرت الله74
223غلام حسنمحمد عزیز74
224شفیقهعبدالمحفوظ74
225فرهادامان الله74
226شعیبمحمد سلیم72
227محمد فیاضفضل الرحمن72
228مقیمسردار72
229صاحبهاحمد خان72
230سیتاامام داد72
231تمکینسید عبدالروف72
232حسنامحمد داود72
233حسنامحمد نعیم72
234عبدالعلیمدل آقا70
235عبید اللهعبدالبصیر70
236محمد صمیمعزیز احمد 70
237محمد آرمانحسیب الله70
238امین اللهعبدالحمید70
239یوسفشیر محمد 70
240ریتاعبدالحمید70
241سودابهعبدالسلام70
242حامدگل آجان70
243دیبا قیام الدین70
244زحلعبدالصبور70
245محمد هارونعبدالسلام68
246نور اللهحاجی نصر الله68
247مهریارنعمت الله68
248نصرت اللهعبدالهادی68
249ایثار اللهلطف الله68
250ندامحمد68
251عبدالوکیلعبدالمالک66
252روح اللهحبیب الله66
253مطیع اللهمحمد سعید66
254نعمانشاه آقا66
255آرزوحیات الله66
256مریممحمد نعیم66
257یاسمینغلام غوث66
258محمد ایملخوشحال65
259لایق دادعبدالرحیم64
260عزیز آغاشیرین آقا64
261لقمانملک شیر64
262احمد باسطاحمد طارق64
263ربیع اللهذبیح الله64
264سمیع خانقدوس64
265مریمخالد احمد 64
266نصرت اللهغلام ربانی64
267علیجان آقا64
268علی خانامر الدین62
269داریوشمحمد آصف62
270میلادعبدالستار62
271عبید اللهعبدالجمیل62
272آرشعبدالرقیب62
273مجیب اللهعبدالله62
274عایشهعبدالرحیم62
275حسنازلمی62
276تمناسید احمد62
277رامینشیرین آغا60
278عبدالفریدعبدالمجید60
279زحلنورالله60
280اجملشاه محمد 58
281آقا محمد ملام محمد 58
282مهرانعبدالرحیم58
283منیر عبدالحفیظ56
284رزماارسلان56
285شایستهسید آقا56
286احمد مسعودعبدالغفور54
287محمودصاحب الدین54
288نصیب اللهشمس آقا54
289اسمامحمد آصف54
290عبدالمصورمحمد بشیر54
291ادریسمحمد صابر52
292محمد مبارزعبدالسلام52
293شایقمحمد شفیع52
294بهراماحسان الله52
295صدفعبدالغفار52
296اقدسگل محمد 50
297نایبخدا داد50
298محسنسید حسین50
299محمد اللهعصمت الله50
300محمد الهامعبدالله46
301سید جمال الدینسید جلال46
302محمد حکیممحمد عالم44
303یلدامحمد سرور44
304شایستهغلام محمد44
305زحلحاجی میراضغر44
306سلطان احمد بلال42
307سهیلمحمد امیر42
308سیف الدینشهباز40
309عابدمحمد آجان40
310صدیق اللهدولت خان36
311مصورقاسم34
312عمرغلام فاروق30
313سلیمانعبدالرحمن30
314عبداللهشاه محمد30
315فاروقعبدالله26
فهرست

you're currently offline