\({15 \div 5\left( {8 – 6 + 3} \right) \times 5 = ?}\)

مطالب مشابه

1 Comment. Leave new

 • داکتر محمد شریف پاینده
  15/07/2017 18:16
  این سوال و سوالات مشابه به آن، قرنها پیش زمانی مطرح میشدند که نوشتن خط بر در نوشتن کسرها امکان نداشت و نرم افزارهای مخصوص برای نوشتن علامه های مانند خط بر وجود نداشت. زمانیکه نویسنده گان توانستند خط بر را بنویسند، ارایه های خطی ویا inline notation ترک شد و در ریاضی حالا استفاده نمیشود اما در آن زمان برای اینکه خواننده گان بتوانند حل سوالات را درک کنند، چند قاعده را یادآوری میکردند. من قواعد را در ذیل یادآوری میکنم اما باید به خاطر داشت که این قواعد حالا در ریاضی استفاده نمیشوند بخاطریکه حالا از ارایه خطی یا inline notation استفاده نمیشود و بجای آن از خط بر کار گرفته میشود. در گذشته ها زمانیکه تایپ کردن کسرها و خط بر در نوشتن کتابها امکان نداشت از علامه \( \div \) کار میگرفتند و قواعد ذیل را یاد آوری میکردند. 1- معادل \(x \div yz\) و معادل \(x \div y\left( z \right)\) افاده \(\frac{x}{{yz}}\) میباشد. 2- معادل \(x \div y \times z\) افاده \(\frac{x}{y} \times z\) میباشد. بادرنظرداشت این قواعد میتوانیم سوال \(15 \div 5\left( {8 – 6 + 3} \right) \times 5\) را به شکل \(\frac{{15}}{{5\left( {8 – 6 + 3} \right)}} \times 5\) بنویسیم و آنرا حل کنیم. حالا اگر حل شود داریم که:
  \(\frac{{15}}{{5\left( {8 – 6 + 3} \right)}} \times 5 = \frac{{15}}{{5\left( 5 \right)}} \times 5 = \frac{3}{5} \times 5 = 3\)
  سوال فوق طبق قاعده های همان زمان که این چنین سوالات تایپ میشدند، حل شده است و بدون شک اگر نظر به قواعد فعلی که در الجبر وجود دارد حل شود، جوابات مانند 75 و \(\frac{3}{{25}}\) نیز حاصل میشوند. اما باید گفت که فعلاً در ریاضی این چنین ارایه های خطی وجود ندارد و ریاضی دانها از خط بر استفاده میکنند.
  پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست