محاسبه وریانس

لطفآ این سوالات را حل کنید امتحان ما نزیک است استاد محترم

مطالب مشابه

1 Comment. Leave new

 • داکتر محمد شریف پاینده
  07/07/2017 10:33
  برای محاسبه وریانس درصورتیکه کثرت داتا داده شده باشد، از رابطه ذیل استفاده میشود.

  \({S^2} = \frac{{{{\sum {{f_i}\left( {{x_i} – \overline x } \right)} }^2}}}{{\sum {{f_i}} }}\)

  درصورتیکه کثرت داتا داده نشده باشد، میتوانیم از رابطه ذیل استفاده کنیم.

  \({S^2} = \frac{{{{\sum {\left( {{x_i} – \overline x } \right)} }^2}}}{n}\)

  در سوالات فوق کثرت داتا موجود است بناءً از فورمول اولی استفاده میکنیم. در هر دو سوال، سطر دوم کثرت داتا و سطر اول داتا میباشد. حالا سوال این جاست که چطور از فورمول فوق استفاده کنیم؟ برای اینکه برای شما آسان شود برای سه داتا (در سوالات فوق، سه داتا موجود است) فورمول را میتوانیم طور ذیل بنویسیم:

  \({S^2} = \frac{{{f_1}{{\left( {{x_1} – \overline x } \right)}^2} + {f_2}{{\left( {{x_2} – \overline x } \right)}^2} + {f_3}{{\left( {{x_3} – \overline x } \right)}^2}}}{{{f_1} + {f_2} + {f_3}}}\)

  در ابتدا باید اوسط ویا \(\overline x \) را محاسبه کنید. اوسط دو طریقه دارد. اگر کثرت داتاها داده نشده باشد باید مجموع را بر تعداد تقسیم کنیم که برای سه داتا اوسط \(\frac{{{x_1} + {x_2} + {x_3}}}{3}\) میباشد اما اگر کثرت داتاها داده شده باشد باید اوسط از رابطه \(\overline x = \frac{{{f_1}{x_1} + {f_2}{x_2} + {f_3}{x_3}}}{{{f_1} + {f_2} + {f_3}}}\) دریافت شود. دراینجا بخاطریکه کثرت داده شده است باید از رابطه دوم اوسط دریافت شود. بعد از آن برای محاسبه وریانس از رابطه ذیل استفاده کنید:

  \({S^2} = \frac{{{f_1}{{\left( {{x_1} – \overline x } \right)}^2} + {f_2}{{\left( {{x_2} – \overline x } \right)}^2} + {f_3}{{\left( {{x_3} – \overline x } \right)}^2}}}{{{f_1} + {f_2} + {f_3}}}\)

  من نمیدانم که چرا این قدر خود را مجبور احساس میکنید تا یک محاسبه طولانی در حدود 30 دقیقه را انجام دهید تا یک سوال کانکور حل شود؟ نمیدانم که چرا این کار را باید بکنید. آیا ارزش دارد؟ این سوالات وقت گیر سوالات ثابت کانکوری هستند. به این مفهوم که این سوالات در کانکور تغییر نمیکنند که شما حتماً باید طریقه محاسبه آنها را یاد داشته باشید. محاسبه ایکه برای شما انجام شده است آنرا حفظ کنید و اگر برایتان سوال بیاید ارقام آنرا تغییر نمی دهند. به نظر من برای کانکور لازم نیست که بالای یک سوال زمان در حدود 30 دقیقه را مصرف کنید.
  پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست