امتحان کتاب دری صنف دهم

امتحان های دری

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

1- کاملترین دیوان تصوف به زبان دری، یکی از این ها به شمار میرود:
2- کتاب ابوالفضل محمد بن حسین به کدام نام مشهور است:
3- نخستین کسی که به زیبایی های لفظی و معنوی در کلام عرب توجه کرد:
4- معنای لغوی واژه (تلفیق) را دریابید:
5- جامی کتاب بهارستان خویش را بنام کدام یکی از اینها یاد نموده است:
6- مترادف علم بدیع عبارت است از:
7- شهزاده ایکه خود خطاط چیره دست بود، یکی از اینهاست:
8- یکی از شاعران در آغاز سکاکی تخلص میکرد:
9- مولانا جلال الدین محمد بلخی در یکی از شهرهای ذیل به تدریس مشغول شد:
10- برای جدا کردن جمله های که از جهت ساختمان مستقل به نظر میرسند، نشانه زیر به کار برده میشود:
11- یکی از زبانهای زیر از مشتقات زبانهای هندو اروپایی است:
12- از دانشمندان مشهور قرن هفتم هجری و از اهالی ری بود:
13- از تالیفات مهم عبدالله بن معتز عباسی است:
14- یکی از اشخاص ذیل از جمله شعرای عارف قرن نهم و دهم به شمار میرود:
15- نام اصلی تاریخ بیهقی چیست:
16- شاعری که در سال 604 هجری در بلخ تولد یافته است:
17- سجع چند قسم است:
18- معنای لغوی (بدیع) عبارت است از:
19- یکی از نشانه های ذیل در پایان جمله های خبری به کار می رود:
20- متضاد معنای واژه "طرب" را نشانی کنید:
21- از شاعران و نویسنده گان قرن پنجم هجری است:
22- کتاب معروف "بینوایان" اثر یکی از شاعران ذیل است:
23- پند نامه اثر کدام شاعر است:
24- زادگاه نظامی گنجوی عبارت است از:
25- بیهقی در زمان کدام پادشاه رئیس دیوان رسایل غزنویان بود:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.فهرست

you're currently offline