محاسبه درجه حرارت با استفاده از قانون وین

🙂 😀

مطالب مشابه

2 Comments. Leave new

 • داکتر محمد شریف پاینده
  11/07/2017 06:59
  در ابتدا نانومتر را به متر تبدیل میکنیم. \(nm = {10^{ – 9}}m\) میباشد بناءً \(580nm = 580 \cdot {10^{ – 9}}m\) میشود. حالا برای دریافت درجه حرارت ثابت وین را بالای طول موج که به واحد متر میباشد، تقسیم میکنیم.

  \(\begin{array}{l}\frac{{2.9 \times {{10}^{ – 3}}mk}}{{580 \times {{10}^{ – 9}}m}} = \frac{{2.9k}}{{580 \times {{10}^{ – 6}}}} = \frac{{2.9}}{{580.0 \times {{10}^{ – 6}}}}k = \frac{{29}}{{5800 \times {{10}^{ – 6}}}}k\\\\ = \frac{{29}}{{58 \times {{10}^{ – 4}}}}k = \frac{1}{{2 \times {{10}^{ – 4}}}}k = 0.5 \times {10^4}k = 5000k\end{array}\)

  پاسخ دادن
 • یک جهان سپاس استاد مهربان
  پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست