دانلود نتایج کانکور سال ۱۳۹۶

دانلود نتایج کانکور سال ۱۳۹۶

درصورتیکه خواسته باشید نتایج کانکور سال 1396 هـ . ش را در فرمت زیپ دانلود کنید، لینک ذیل را کلیک کنید. حجم فایل 14MB میباشد. پشنهاد ما نیز دانلود همین فرمت زیپ است. بعد از دانلود برای دیدن نتایج باید فایل زیپ را extract کنید.

دانلود نتایج کانکور 1396 در فرمت زیپ

درصورتیکه خواسته باشید نتایج کانکور سال 1396 هـ . ش را در فرمت اکسل 2013 دانلود کنید، لینک ذیل را کلیک کنید. حجم فایل 15MB میباشد. در جریان دانلود شاید فایل اکسل تخریب شود، درصورت امکان بهتر است تا از لینک فوق فرمت زیپ را دانلود کنید.

دانلود نتایج کانکور 1396 در فرمت اکسل

داکتر محمد شریف پاینده

داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.