امتحان کتاب جغرافیه صنف دوازدهم

امتحان های جغرافیه

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

1. افراد جامعه بین کدام سنین گروپ اصلی تولید کننده و نفوس فعال اقتصادی جامعه هستند:
2. رشد طبیعی نفوس عبارت است از:
3. در کدام سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد معاهده بین المللی را درباره از بین بردن تمام تبعیض نژادی به تصویب رسانید:
4. گروپ های نژادی قاره آسیا کدامها اند:
5. در جهان امروز مسلمانان در بخش های وسیع کره زمین متوطن شده، تقریباً چند حصه نفوس جهان را تشکیل میدهند:
6. کدام قاره اولین تمرکز مسلمانان جهان بود:
7. مذهب عیسویت به چند فرقه مذهبی تقسیم شده است:
8. زبان انگلیسی که شاخه یی از زبان های اندو اروپایی بوده و میلیون ها انسان به آن تکلم می کنند، زبان رسمی بیش از چند کشور جهان می باشد:
9. زبان عربی که شاخه یی از خانواده زبان سامی است، در بیش از چند کشور جهان زبان رسمی می باشد و به آن تکلم می کنند:
10. قبل از مهاجرت اروپاییان به استرالیا، در حدود چند قبیله نژاد سیاه پوست در آنجا زندگی می کردند:
11. سیاه پوستان در حدود چند فیصد نفوس افریقا را تشکیل می دهند:
12. گروپ های نژادی افریقا را کدام نژاد های ذیل تشکیل می دهد:
13. نخستین وسیله مخابراتی اختراع ذیل بود:
14. وزارت مخابرات گیت وی (Gate-way) ملی و بین المللی را در کدام ساحه شهر کابل اعمار نموده که توسط ایستگاه زمینی و قمر مصنوعی فعالیت میکند:
15. نخستین دستگاه تیلفون کشور (با سیم مسی) در بین محل سکونت کدام امیر و برادرش فعالیت می کرد:
16. در کشور ما اولین سویچبورد بطری دار تیلفون که ظرفیت 25 لین را داشت، در زمان حکومت کدام امیر در برج شمال سالنگ بکار انداخته شد:
17. در زمان حکومت کدام امیر در سال 1298 هجری شمسی یک سویچبورد 50 لینه در عمارت پست شاه دوشمشیره (رح) نصب شد:
18. اولین مخابره تیلفونی، بین کابل و کدام شهر دنیا بر قرار شد:
19. در سال 1322 هجری شمسی نخستین دستگاه 5000 لینه اتومات از کمپنی زیمنس آلمان خریداری و در کدام شهر بکار انداخته شد:
20. دین هندوان دارای چند خدا است:
21. کدام زبان در کشورهای عربی و شمال افریقا اکثریت دارد:
22. مذاکرات سرحدی بین نماینده های روسیه تزاری و انگلستان در لندن برای تعیین سرحد شمال غربی افغانستان با کدام کشور، برگذار شد:
23. کدام مناطق در سال 1885 میلادی توسط روس های تزاری اشغال گردید:
24. ادبیات لاتین در کدام سده میلادی آغاز گردیده است:
25. زبان فرانسوی شاخه یکی از خانواده زبان های ذیل می باشد:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.فهرست

you're currently offline