امتحان کتاب جغرافیه صنف دوازدهم

امتحان های جغرافیه

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

1. در سال 1388 هجری شمسی در حدود چند میدان هوایی ملکی در کشور وجود داشت:
2. د آریانا افغان هوایی شرکت که اولین شرکت هوایی دولتی کشور می باشد، در کدام سال به منظور حمل و نقل مسافرین و اموال تجارتی رسماً به فعالیت آغاز نمود:
3. اولین پرواز خارجی شرکت آریانا از کابل به مقصد کدام کشور در برج ثور سال 1334 هجری شمسی با 28 مسافر عملی گردید:
4. شرکت هوایی آریانا بیش از چند شهر بزرگ دنیا را تحت پوشش پرواز های خود قرار داده است:
5. چند ولسوالی و ادارات کشور از طریق گیت وی به جهان خارج وصل شده است:
6. امور پستی افغانستان برای نخستین بار در عصر کدام امیر رایج گردید:
7. کدام عدد ذیل، کود تیلفونی کشور ما را نشان میدهد:
8. تعداد نفوس جهان در سال 2010 میلادی به چند نفر رسید:
9. تراکم نفوس عبارت است از:
10. حوزه اول پر نفوس عبارت است از:
11. در براعظم آسیا چند کشور محاط به خشکه وجود دارد:
12. از نظر مساحت، افغانستان کشور درجه چندم در آسیا است:
13. عرض اعظمی افغانستان از خماب در شمال الی کوه های چگایی در جنوب، چند کیلومتر است
14. به طرف شمال شرق، افغانستان در فاصله 92‌ کیلومتر با کدام کشور هم سرحد میباشد
15. تجارت کشورهای آسیای میانه از راه کدام کشور با ممالک جنوبی قاره آسیا صورت میگیرد:
16. معاهده ایکه به اساس آن فیصله شد تا خط وسط دریای آمو به حیث سرحد شناخته شده و جزیره درقد جز خاک افغانستان شمرده شود، بین کدام اشخاص صورت گرفت:
17. خط سرحدی ریجوی از کدام منطقه تا کدام منطقه امتداد دارد:
18. در شمال شرق افغانستان چند خط سرحدی وجود دارد:
19. در زمان کدام شخص موافقت به عمل آمد تا سرحد بین کشور چین و افغانستان تعیین و بر روی اراضی تثبیت گردد:
20. معاهده دیورند را با انگلیس ها کدام یکی از اشخاص ذیل، بدون مشوره با اراکین دولتی خویش امضا نمود:
21. در زمان امیر شیر علی خان، سرکرده کدام قبیله با مردم قبیله خود تابعیت دولت ایران را قبول نموده و با قبیله خود به دولت ایران تسلیم شد:
22. خط سرحدی مکمهان بین کدام مناطق واقع است:
23. در کدام سال در تشکیلات اداری کشور تغییرات اساسی بوجود آمده و افغانستان به 29 واحد اداری یا ولایت تقسیم شد:
24. در سال های اخیر افغانستان به چند ولایت و چند ولسوالی تقسیم شده است:
25. حوزه سوم پر نفوس عبارت است از:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.فهرست

you're currently offline